Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie, známe skratkou PZP, je druh poistenia, ktoré je povinné pre všetkých majiteľov motorových vozidiel v Slovenskej republike. Jeho cieľom je poskytnúť ochranu vodičovi a jeho cestujúcim, ako aj ostatným účastníkom cestnej premávky v prípade, že vodič spôsobí nehodu.

V tomto článku sa pozrieme na niektoré základné informácie o PZP, ako ho môžete porovnať, použiť PZP kalkulačku a nájsť najlacnejšie PZP.

PZP online

Väčšina poistných spoločností ponúka možnosť uzatvorenia PZP online. To znamená, že si môžete porovnať ceny PZP a nájsť najlepšiu ponuku bez toho, aby ste museli osobne navštíviť poistnú spoločnosť alebo poistenie uzatvoriť prostredníctvom poštových služieb.

Proces uzatvorenia PZP online je jednoduchý. Stačí vybrať poistnú spoločnosť a vyplniť online formulár so všetkými požadovanými informáciami o vozidle a vodičovi. Potom vám poistná spoločnosť poskytne ponuku a môžete uzavrieť lacné poistenie auta online.

Porovnanie PZP

Pri výbere PZP je dôležité porovnať ceny a poskytované služby rôznych poistných spoločností. Existujú webové stránky, ktoré vám umožňujú porovnať PZP od rôznych poistných spoločností a vybrať najlepšiu ponuku.

Pri porovnávaní PZP si ujasnite, aké druhy poistenia potrebujete a aký typ krytia vám bude vyhovovať. Uistite sa, že porovnávate rovnaké typy poistenia a poskytovateľov a zvážte aj reputáciu spoločnosti a spokojnosť klientov.

PZP kalkulačka

PZP kalkulačka je nástroj, ktorý vám umožní vypočítať cenu PZP pre váš konkrétny prípad. Tieto kalkulačky sú k dispozícii na webových stránkach poistných spoločností a umožňujú vám zadať informácie o vozidle a vodičovi a získať ponuku na PZP.

Pri používaní PZP kalkulačky si ujasnite, aké druhy poistenia potrebujete a čo očakávate od svojho poistenia. Uistite sa, že poskytujete správne údaje o vašom vozidle a vodičovi, pretože to môže ovplyvniť cenu poistenia. Vzhľadom na to, že PZP kalkulačka vám poskytne iba orientačnú cenu, je dôležité porovnať ponuky od rôznych poistných spoločností, aby ste našli najlepšiu ponuku.

Najlacnejšie PZP

Pri hľadaní najlacnejšieho PZP je dôležité zvážiť nielen cenu, ale aj poskytované služby a krytie. Niektoré poistné spoločnosti môžu ponúkať lacné PZP, ale s obmedzeným krytím alebo s horšou kvalitou služieb. Pri výbere najlacnejšieho PZP si ujasnite, aké krytie a služby potrebujete a porovnajte ponuky od rôznych poistných spoločností.

Uistite sa tiež, že porovnávate rovnaké typy poistenia a poskytovateľov. Nezabudnite tiež na reputáciu poistnej spoločnosti a spokojnosť klientov. Pri výbere najlacnejšieho PZP by ste mali zvážiť všetky tieto faktory, aby ste našli najlepšiu ponuku.

Povinné zmluvné poistenie je povinné pre každého majiteľa motorového vozidla v Slovenskej republike. Pri výbere PZP je dôležité porovnať ceny a poskytované služby rôznych poistných spoločností a zvážiť aj reputáciu spoločnosti a spokojnosť klientov. Použitie PZP kalkulačky vám umožní vypočítať cenu pre váš konkrétny prípad. Vzhľadom na to, že cena nie je jediný faktor, ktorý by mal byť zvážený, pri výbere najlacnejšieho PZP by ste mali zvážiť aj krytie a služby, ktoré potrebujete.

PZP a čelné sklo

Povinné zmluvné poistenie (PZP) kryje poistenca v prípade škôd, ktoré spôsobil inému vodičovi alebo na jeho vozidle. Pri poškodení čelného skla vozidla sa môže poistné plnenie líšiť v závislosti od poistnej zmluvy. V tomto článku sa pozrieme na to, ako PZP kryje poškodenie čelného skla a čo by ste mali vedieť, ak sa vám poškodí čelné sklo vozidla.

Ako PZP kryje poškodenie čelného skla

Pri poškodení čelného skla vozidla sa môže poistné plnenie líšiť v závislosti od poistnej zmluvy. Väčšina poistných spoločností ponúka možnosť zahrnúť poistenie čelného skla do PZP alebo ho zahrnúť ako samostatné poistenie. V niektorých prípadoch je poistenie čelného skla súčasťou plnej PZP a v iných prípadoch je potrebné ho doplatiť ako samostatný príspevok.

Ak je poškodenie čelného skla malé a nie je prekážkou pri vodičovom videní, môže byť opravené pomocou špeciálnych techník opravy skla, ktoré nie sú drahé a zvyčajne nie sú dôvodom na uplatnenie poistného plnenia. Avšak, ak je poškodenie veľké a ohrozuje bezpečnosť vodiča a cestujúcich, bude pravdepodobne potrebné vymeniť čelné sklo.

V prípade poškodenia čelného skla a potreby jeho výmeny zvyčajne platí poistná spoločnosť poistné plnenie, ak je poistenie čelného skla zahrnuté v PZP alebo samostatne poistené. Ak je poistenie čelného skla vylúčené z PZP a nie je samostatne poistené, bude potrebné náklady na výmenu platiť poistencovi.

Čo by ste mali vedieť, ak sa vám poškodí čelné sklo vozidla

Ak sa vám poškodí čelné sklo vozidla, mali by ste čo najskôr kontaktovať svoju poistnú spoločnosť a nahlásiť škodu. Môžu vám poskytnúť informácie o tom, ako sa postupuje pri poškodení čelného skla a či je jeho oprava alebo výmena krytá v PZP. Pokiaľ je poškodenie čelného skla malé a nie je prekážkou pri vodičovom videní, môže byť opravené pomocou špeciálnych techník opravy skla. Ak je však poškodenie veľké a ohrozuje bezpečnosť vodiča a cestujúcich, bude pravdepodobne potrebné vymeniť čelné sklo.

Ak sa rozhodnete pre výmenu čelného skla, je dôležité zistiť, akú časť nákladov bude kryť vaša poistná spoločnosť. Väčšina poistných spoločností kryje výmenu čelného skla ako súčasť plnej PZP alebo ako samostatné poistenie. Ak sa rozhodnete pre samostatné poistenie čelného skla, uistite sa, že je to potrebné, pretože to môže zvýšiť vaše poistné výdavky.

V prípade, že poškodenie čelného skla bolo spôsobené nejakým vonkajším faktorom, ako napríklad pádom kameňa alebo iným prírodným javom, môžete sa pokúsiť požiadať o náhradu škody od osoby, ktorá ju spôsobila. Ak vám však nie je známy pôvodca poškodenia, mali by ste kontaktovať svoju poistnú spoločnosť.

Poškodenie čelného skla môže byť nepríjemnou skúsenosťou pre každého vodiča. Ak sa vám poškodí čelné sklo, mali by ste čo najskôr kontaktovať svoju poistnú spoločnosť a zistiť, akú časť nákladov na opravu alebo výmenu čelného skla bude kryť. Uistite sa tiež, že máte poistenie čelného skla, ak je to potrebné. Ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti, neváhajte sa obrátiť na svoju poistnú spoločnosť.

Prihlásenie auta

Prihlásenie auta je proces, ktorým sa vozidlo oficiálne zaregistruje u úradu pre dopravu. Tento proces zabezpečuje, že vozidlo bude legálne použiteľné na verejných cestách a bude mať platné povinné zmluvné poistenie. V tomto článku sa pozrieme na to, ako prihlásiť auto a čo by ste mali vedieť predtým, než sa rozhodnete vydať sa na úrad pre dopravu.

Ako prihlásiť auto

 1. Získajte potrebné dokumenty: Predtým, než sa vyberiete na úrad pre dopravu, uistite sa, že máte všetky potrebné dokumenty. Patria sem technický preukaz, doklad o emisnej kontrole, poistenie a platobný doklad za poplatok za registráciu vozidla.
 2. Vyberte si úrad pre dopravu: Vyberte si miestny úrad pre dopravu, kde chcete auto prihlásiť. Ak nie ste istí, ktorý úrad pre dopravu je správny, kontaktujte miestnu poistnú spoločnosť alebo úrad pre dopravu.
 3. Podpíšte kúpno-predajnú zmluvu: Ak ste vozidlo kúpili, mali by ste mať kúpno-predajnú zmluvu. Tento dokument je nevyhnutný na prihlásenie vozidla.
 4. Vyplňte formulár na prihlásenie: Vyplňte formulár na prihlásenie vozidla. Tento formulár získate na úrade pre dopravu alebo si ho môžete stiahnuť z ich webovej stránky.
 5. Overte si totožnosť: Pred podpisom formulára sa musíte preukázať totožnosťou. Použite na to platný občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti.
 6. Podpíšte formulár: Keď je formulár na prihlásenie vyplnený a overený, môžete ho podpísať.
 7. Zaplaťte poplatok: Po podpise formulára bude potrebné zaplatiť poplatok za registráciu vozidla.

Čo by ste mali vedieť pred prihlásením auta

 1. Kontrola vozidla: Predtým, než sa rozhodnete auto prihlásiť, uistite sa, že je v dobrom technickom stave a splňuje všetky požiadavky na emisnú kontrolu.
 2. Platné poistenie: Vozidlo by malo mať platné povinné zmluvné poistenie, inak nebude možné ho prihlásiť.
 3. Náklady: Pri prihlásení auta bude potrebné zaplatiť poplatok za registráciu vozidla. Tento poplatok sa môže líšiť v závislosti od typu vozidla a od miesta, kde sa vozidlo prihlasuje.
 4. Termín platnosti: Po prihlásení vozidla získate nový technický preukaz s platnosťou 4 roky. Potom bude potrebné vykonať opätovnú emisnú kontrolu a opätovne prihlásiť vozidlo.
 5. Zmeny v údajoch: Ak sa zmenia údaje o vozidle, napríklad vlastník, adresa alebo farba vozidla, bude potrebné vykonať zmeny v registri vozidiel.

Prihlásenie auta je dôležitým krokom, ktorý zabezpečuje, že vozidlo bude legálne použiteľné na verejných cestách a bude mať platné povinné zmluvné poistenie. Pri prihlásení auta uistite sa, že máte všetky potrebné dokumenty, že vozidlo je v dobrom technickom stave a že má platné poistenie. Ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti, neváhajte sa obrátiť na miestny úrad pre dopravu alebo na svoju poistnú spoločnosť.

Kúpno-predajná zmluva auta

Ak ste sa rozhodli kúpiť alebo predať auto, kúpno-predajná zmluva je nevyhnutnou súčasťou tohto procesu. Táto zmluva je právnym dokumentom, ktorý stanovuje podmienky pre kúpu alebo predaj vozidla. V tomto článku sa pozrieme na to, čo by malo byť zahrnuté v kúpno-predajnej zmluve auta a ako ju správne vyplniť.

Čo by malo byť zahrnuté v kúpno-predajnej zmluve auta

 1. Údaje o vozidle: Kúpno-predajná zmluva by mala obsahovať všetky dôležité údaje o vozidle, vrátane jeho značky, modelu, ročníka, registračnej značky, stavu a kilometrového stavu.
 2. Cena: Zmluva by mala obsahovať cenu, za ktorú je vozidlo predávané. Táto cena by mala byť stanovená dohodou medzi kupujúcim a predávajúcim.
 3. Spoluplatba: Ak je dohodnutá spoluplatba, teda čiastka, ktorú musí zaplatiť kupujúci, aj keď na vozidle vzniknú škody, musí byť uvedená v zmluve.
 4. Dátum predaja: Zmluva by mala obsahovať dátum, kedy bude vozidlo predané. Tento dátum by mal byť dohodnutý medzi kupujúcim a predávajúcim.
 5. Podpisy: Kúpno-predajná zmluva musí byť podpísaná oboma stranami. To znamená, že kupujúci a predávajúci musia dať súhlas s podmienkami zmluvy.
 6. Ostatné podmienky: Zmluva môže obsahovať aj ďalšie podmienky, ako sú napríklad podmienky platby alebo podmienky vrátenia vozidla v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok.

Ako správne vyplniť kúpno-predajnú zmluvu auta

 1. Získajte formulár: Kúpno-predajnú zmluvu môžete získať na miestnom úrade pre dopravu alebo si ju môžete stiahnuť z internetu.
 2. Vyplňte formulár: Vyplňte formulár kúpno-predajnej zmluvy a uistite sa, že obsahuje všetky potrebné údaje o vozidle.
 3. Kontrola údajov: Skontrolujte všetky údaje v zmluve, aby ste sa uistili, že sú správne. Ak máte pochybnosti, skontrolujte ich s predávajúcim alebo kupujúcim.
 4. Podpíšte zmluvu: Keď je zmluva vyplnená a skontrolovaná, obaja strany by mali zmluvu podpísať.
 5. Notársky overenie: V niektorých prípadoch bude potrebné notársky overiť podpisy na zmluve. To závisí od miesta, kde sa zmluva podpisuje a od miesta bydliska zúčastnených strán.
 6. Overenie dokladov: Kupujúci by mal pred podpisom zmluvy skontrolovať doklady vozidla, ako je technický preukaz, servisná knižka alebo doklad o poistení.
 7. Zápis v registri vozidiel: Po podpise zmluvy a zaplatení dane bude vozidlo zapísané do registra vozidiel. Kupujúci a predávajúci musia mať na zmluve svoje adresy a pokiaľ sú to fyzické osoby, aj svoje rodné čísla.

Kúpno-predajná zmluva je dôležitým dokumentom, ktorý stanovuje podmienky pre kúpu alebo predaj vozidla. Pri jej vyplňovaní si dávajte pozor na správne údaje a podpisy a neváhajte sa poradiť s právnym zástupcom alebo s miestnym úradom pre dopravu. Po podpise zmluvy a zaplatení dane bude vozidlo zapísané do registra vozidiel.

Splnomocnenie na prepis auta

Ak ste sa rozhodli predať svoje auto, bude potrebné vykonať niekoľko krokov, aby sa vlastníctvo vozidla prenieslo na nového majiteľa. Jedným z týchto krokov je prepis vozidla. Ak nemáte čas alebo možnosť ísť na úrad pre dopravu osobne, môžete si vybaviť prepis vozidla pomocou splnomocnenia. V tomto článku sa pozrieme na to, ako vyhotoviť splnomocnenie na prepis auta a čo by ste mali vedieť pred jeho podpisom.

Ako vyhotoviť splnomocnenie na prepis auta

 1. Vyberte si splnomocnenca: Najprv si musíte vybrať niekoho, kto bude mať právo konať v mene vás a prepísať auto. Tým môže byť napríklad blízky príbuzný alebo právny zástupca.
 2. Vyplňte formulár: Vyplňte formulár na splnomocnenie na prepis auta. Tento formulár získate na miestnom úrade pre dopravu alebo si ho môžete stiahnuť z ich webovej stránky.
 3. Overte si totožnosť: Pred podpisom splnomocnenia sa musíte preukázať totožnosťou. Použite na to platný občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti.
 4. Podpíšte splnomocnenie: Keď je splnomocnenie vyplnené a overené, môžete ho podpísať. Tým udeľujete právo splnomocnenému zástupcovi konať v mene vás a vybaviť prepis vozidla.
 5. Overenie podpisu: V niektorých prípadoch bude potrebné overiť vašu podpis na splnomocnení u notára.

Čo si dať pozor pred podpisom splnomocnenia

 1. Dôverujte splnomocnencovi: Splnomocnenie na prepis auta je veľmi dôležitý dokument, preto si dôverujte osobou, ktorú ste vybrali na to, aby konať v mene vás.
 2. Kontrola údajov: Pred podpisom splnomocnenia si prečítajte všetky údaje a uistite sa, že sú správne a úplné. Ak je niečo nesprávne, môže to mať negatívny vplyv na prepis vozidla.
 3. Neplatné splnomocnenie: Ak splnomocnenie na prepis auta nie je správne vyplnené alebo nie je overené, môže byť neplatné. Z tohto dôvodu sa uistite sa, že všetky údaje sú správne a overte ich pred podpisom.
 1. Výška platieb: Pred podpisom splnomocnenia si prečítajte, koľko zaplatíte za prepis vozidla a koľko bude stáť služba vašho splnomocnenca.
 2. Zodpovednosť: Pamätajte, že zodpovednosť za kroky splnomocnenca zostáva na vás. Ak spraví niečo, čo by malo byť v rozpore s vašimi pokynmi, zodpovednosť za to nesie splnomocnenec, ale môže to mať negatívny vplyv aj na vás.

Ako získať viac informácií

Ak potrebujete viac informácií o tom, ako vyhotoviť splnomocnenie na prepis auta, môžete kontaktovať miestny úrad pre dopravu alebo poistnú spoločnosť. Tieto zdroje by mali mať informácie o tom, aké dokumenty a postupy sú potrebné na prepis vozidla.

Splnomocnenie na prepis auta môže byť užitočným nástrojom pre majiteľov vozidiel, ktorí nemajú čas alebo možnosť ísť na úrad pre dopravu osobne. Pri vyhotovení splnomocnenia si dávajte pozor na údaje a zodpovednosť, aby ste predišli problémom. Ak máte otázky alebo pochybnosti, neváhajte sa obrátiť na miestny úrad pre dopravu alebo na právneho zástupcu.

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie je dobrovoľným doplnkovým poistením, ktoré poskytuje finančnú ochranu majiteľom motorových vozidiel v prípade škody na ich vlastnom vozidle. Zatiaľ čo povinné zmluvné poistenie (PZP) kryje škody spôsobené tretím stranám, havarijné poistenie je zamerané na ochranu vášho vozidla. V tomto článku sa pozrieme na dôvody, prečo zvážiť havarijné poistenie, ako ho získať a na čo si dať pozor.

Prečo zvážiť havarijné poistenie

Havarijné poistenie poskytuje krytie pre rôzne situácie, ktoré by mohli poškodiť vaše vozidlo, vrátane:

 1. Dopady z dopravných nehôd
 2. Poškodenie spôsobené živelnými udalosťami, ako sú búrky, povodne alebo požiare
 3. Poškodenie spôsobené krádežou alebo vandalizmom
 4. Poškodenie spôsobené zrážkou so zverou

Havarijné poistenie je obzvlášť dôležité pre majiteľov nových alebo drahých vozidiel, pretože náklady na opravu alebo náhradu vozidla môžu byť vysoké.

Ako získať havarijné poistenie

 1. Porovnajte ponuky: Pred uzatvorením havarijného poistenia je dôležité porovnať ponuky rôznych poistných spoločností. Zvážte nielen cenu, ale aj rozsah krytia, výluky, spoluplatky a hodnotenia spoločnosti. Nájdite si najlacnejšie poistenie auta.
 2. Vyberte si správne krytie: Ako majiteľ vozidla by ste mali zvážiť, aké krytie je pre vás najvhodnejšie. Existujú rôzne úrovne havarijného poistenia, ktoré zahŕňajú rôzne udalosti a majú rôzne limity náhrady.
 3. Uzatvorte zmluvu: Po výbere poistnej spoločnosti a krytia uzatvorte zmluvu o havarijnom poistení. Pri uzatváraní zmluvy budete musieť poskytnúť údaje o sebe, o vašom vozidle a o požadovanom krytí. Nezabudnite si prečítať poistné podmienky a overiť si, či sa na vás vzťahujú nejaké zľavy.

Na čo si dať pozor?

Pri uzatváraní havarijného poistenia si treba dávať pozor na niektoré veci:

 1. Výluky: Výluky sú situácie, ktoré nie sú kryté vaším havarijným poistením. Je dôležité si prečítať poistné podmienky a zistiť, čo nie je kryté.
 2. Spoluplatky: Spoluplatky sú časti škody, ktoré nesie poistník. Zistite, aký je spoluplatok pre vášu poistnú zmluvu a zvažte, aký vplyv to bude mať na vaše finančné možnosti v prípade škody.
 3. Limity náhrady: Limity náhrady určujú maximálnu sumu, ktorú môžete získať v prípade škody. Zistite, aký je limit náhrady pre vašu poistnú zmluvu a zvažte, či je pre vás dostatočný.
 4. Výpovedné lehoty: Výpovedné lehoty pre havarijné poistenie sa môžu líšiť od tých pre PZP. Skontrolujte, aké sú výpovedné lehoty pre vašu poistnú zmluvu a dodržte ich, aby ste predišli problémom s poistnou spoločnosťou.

Tipy na úsporu pri havarijnom poistení

 1. Vyšší spoluplatok: Ak máte dostatočné finančné prostriedky, môžete zvážiť vyšší spoluplatok, ktorý môže znížiť vaše mesačné náklady na poistenie.
 2. Bez nehôd: Beznehodový priebeh môže viesť k získaniu zľavy na havarijné poistenie. Ak jazdíte opatrne a nemáte nehody, môžete získať výhodnejšie ceny.
 3. Kombinované poistenie: Zvážte možnosť uzatvorenia kombinovaného poistenia s jednou poistnou spoločnosťou. Mnohé spoločnosti poskytujú zľavy pri uzatvorení viacerých zmlúv.

Havarijné poistenie poskytuje ochranu vášho vozidla v prípade škody a môže byť dôležité pre majiteľov nových alebo drahých vozidiel. Pri uzatváraní havarijného poistenia si prečítajte poistné podmienky a zistite, čo nie je kryté. Zvážte aj limity náhrady a spoluplatky, aby ste boli dobre informovaní.

PZP pre motorku

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným poistením, ktoré musí mať každý držiteľ motorového vozidla, vrátane motocyklov. PZP chráni majiteľa motorky a ostatných účastníkov premávky pred finančnými následkami, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku dopravnej nehody. V tomto článku sa pozrieme na špecifiká PZP pre motorky a ako zabezpečiť adekvátne poistenie.

Čo pokrýva PZP pre motorku

PZP pre motorku pokrýva škody spôsobené na majetku alebo zdraví tretích osôb v dôsledku dopravnej nehody, za ktorú nesie zodpovednosť poistník. Povinné zmluvné poistenie pre motorky zahŕňa nasledujúce krytia:

 1. Náhrada škody na majetku tretích osôb
 2. Náhrada škody na zdraví alebo smrti tretích osôb
 3. Náklady na právnu pomoc a právne zastúpenie poistníka

Ako získať PZP pre motorku

 1. Porovnajte ponuky: Pred uzatvorením PZP pre motorku je dôležité porovnať ponuky rôznych poistných spoločností. Zvážte nielen cenu, ale aj rozsah krytia, výpovedné lehoty a hodnotenia spoločnosti.
 2. Vyberte si správne krytie: Ako majiteľ motorky by ste mali zvážiť, aké krytie je pre vás najvhodnejšie. Okrem základného PZP môžete zvážiť aj doplnkové poistenie, ako napríklad havarijné poistenie, poistenie odcudzenia alebo asistenčné služby.
 3. Uzatvorte zmluvu: Po výbere poistnej spoločnosti a krytia uzatvorte zmluvu o PZP pre motorku. Pri uzatváraní zmluvy budete musieť poskytnúť údaje o sebe, o vašom vozidle a o požadovanom krytí. Nezabudnite si prečítať poistné podmienky a overiť si, či sa na vás vzťahujú nejaké zľavy, napríklad za beznehodový priebeh poistenia.

Zmena PZP pre motorku

Ak chcete zmeniť svoje súčasné PZP pre motorku, ale to platí aj pre poistenie auta, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Porovnajte nové ponuky: Ak sa rozhodnete zmeniť svoje PZP pre motorku, najprv porovnajte ponuky od rôznych poistných spoločností. Zohľadnite nielen cenu, ale aj rozsah krytia, kvalitu služieb a spokojnosť zákazníkov.
 2. Vypovedanie existujúceho PZP: Akonáhle sa rozhodnete pre novú poistnú spoločnosť, vypovedzte svoje existujúce PZP podľa postupu uvedeného v zmluve. Uistite sa, že rešpektujete výpovednú lehotu a požiadajte o potvrdenie prijatia výpovede od svojej súčasnej poistnej spoločnosti.
 3. Uzatvorenie novej zmluvy: Po vypovedaní starej zmluvy uzatvorte novú zmluvu o PZP s vybranou poistnou spoločnosťou. Nezabudnite si prečítať poistné podmienky a overiť si, či sa na vás vzťahujú nejaké zľavy.
 4. Kontrola prechodu: Dbajte na to, aby medzi ukončením starej zmluvy a nástupom novej nevznikla časová medzera, počas ktorej by ste boli bez poistného krytia.

Tipy na úsporu pri PZP pre motorku

 1. Beznehodový bonus: Ak ste jazdili bez nehôd po určitú dobu, môžete byť oprávnení na zľavu, ktorá sa nazýva „beznehodový bonus“. Táto zľava sa postupne zvyšuje, ak dlhodobo jazdíte bez nehôd.
 2. Zvážte sezónne poistenie: Ak svoju motorku využívate iba počas určitých mesiacov v roku, môžete zvážiť sezónne poistenie, ktoré platí len počas týchto mesiacov. Toto môže byť výhodné z finančného hľadiska.
 3. Úspora pri kombinovanom poistení: Ak máte viac motorových vozidiel alebo iné druhy poistenia, zvážte možnosť uzatvorenia kombinovaného poistenia s jednou poistnou spoločnosťou. Mnohé spoločnosti poskytujú zľavy pri uzatvorení viacerých zmlúv.

PZP pre motorku je nevyhnutnou súčasťou jazdy na motorke a zabezpečuje finančnú ochranu pre vás aj ostatných účastníkov premávky. Pri výbere poistnej spoločnosti a krytia zvážte nielen cenu, ale aj rozsah krytia a kvalitu služieb. Nezabudnite sledovať možnosti úspory, ako sú beznehodové bonusy, sezónne poistenie alebo kombinované poistenie. V prípade potreby zmeny PZP postupujte podľa uvedených krokov a dbajte na to, aby ste boli nepretržite poistení. Ak máte otázky alebo pochybnosti, neváhajte sa obrátiť na svoju poistnú spoločnosť alebo odborníka na poistenie.

Výpoveď PZP

Poistné zmluvy sú dôležitou súčasťou našich životov, pretože nám poskytujú finančnú ochranu v prípade neočakávaných udalostí. Výpoveď poistnej zmluvy, ako je povinné zmluvné poistenie (PZP), môže byť potrebná z rôznych dôvodov, ako napríklad zmena vozidla, zmena poistnej spoločnosti alebo ukončenie potreby poistenia. V tomto článku sa pozrieme na to, ako správne vykonať výpoveď PZP.

Dôvody na výpoveď PZP

Nasledujúce dôvody môžu byť podkladom pre výpoveď PZP:

 1. Predaj alebo likvidácia vozidla
 2. Zmena poistnej spoločnosti
 3. Zmena druhu poistenia
 4. Ukončenie potreby poistenia, napríklad pri dlhodobej nevyužívanosti vozidla

Postup pri výpovedi PZP

Ak chcete vypovedať svoje PZP, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Získajte potrebné informácie: Predtým, ako začnete písať výpoveď, zabezpečte si potrebné údaje, ako je číslo poistnej zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, údaje o poistníkovi a údaje o vozidle.
 2. Napíšte výpoveď: Výpoveď PZP by mala obsahovať nasledujúce časti:
  • Osobné údaje poistníka (meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu)
  • Údaje o poistnej zmluve (číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, názov poistnej spoločnosti)
  • Dôvod výpovede
  • Dátum výpovede a požadovaný dátum ukončenia poistenia
  • Podpis poistníka
 3. Odoslanie výpovede: Výpoveď PZP môžete odoslať buď poštou alebo elektronicky na adresu poistnej spoločnosti. Pri odosielaní poštou odporúčame zvoliť doporučenú zásielku, aby ste mali dôkaz o odoslaní.
 4. Potvrdenie výpovede: Poistná spoločnosť by vám mala poslať písomné potvrdenie o prijatí výpovede a dátume ukončenia poistného krytia. Ak takéto potvrdenie neobdržíte do niekoľkých dní alebo týždňov, skontaktujte poistnú spoločnosť a overte si, či výpoveď bola správne doručená a spracovaná.

Výpovedná lehota

Výpovedná lehota pre PZP je stanovená v poistných podmienkach, ktoré ste dostali pri uzatváraní zmluvy. Zvyčajne sa pohybuje medzi 1 až 3 mesiacmi pred požadovaným dátumom ukončenia poistenia. Je dôležité dbať na túto lehotu, aby ste predišli pokutám alebo problémom s poistnou spoločnosťou.

Zmena poistnej spoločnosti

Ak máte záujem zmeniť svoju poistnú spoločnosť, najprv porovnajte ponuky na trhu a zvoľte tú najvhodnejšiu pre vaše potreby. Skúste si nájsť najlacnejšie poistenie auta. Následne zrušte svoje existujúce PZP podľa postupu uvedeného vyššie a uzatvorte novú poistnú zmluvu s vybranou spoločnosťou. Dbajte na to, aby medzi ukončením starej zmluvy a nástupom novej nevznikla časová medzera, počas ktorej by ste boli bez poistného krytia.

Výpoveď PZP môže byť potrebná z rôznych dôvodov a je dôležité ju správne vykonať, aby ste predišli problémom s budúcnosti. Dbajte na výpovedné lehoty, potvrdenie výpovede a dôsledné dodržiavanie postupov pri zmene poistnej spoločnosti. Ak máte pochybnosti alebo otázky, neváhajte sa obrátiť na svoju poistnú spoločnosť alebo odborníka na poistenie.

Cestovné poistenie online do zahraničia

cestovné poistenieŠtatistiky ukazujú, že stále veľa Slovákov vycestuje do zahraničia bez uzatvoreného cestovného poistenia. Neuvedomujú si pri tom, akému riziku sa vystavujú. Najlacnejšie cestovné poistenie online totiž dokáže ušetriť v prípade lekárskeho ošetrenia, úrazu či krádeže nemalé financie. A že sa aj na dovolenke môžete dostať do nepríjemnej situácie, nie je bohužiaľ nič nezvyčajné. Preto by ste sa vždy pred vycestovaním mali pozrieť aj na ponuky cestovného poistenia.

Ako si vybrať cestovné poistenie?

Pri výbere cestovného poistenia by ste sa mali zamerať na niekoľko faktorov. Najprv by ste mali vziať do úvahy dĺžku pobytu, keďže poistenie v podstate delíme na dva typy, a to:

 • krátkodobé cestovné poistenie
 • celoročné cestovné poistenie.

Pokiaľ sa chystáte iba na niekoľkodňovú dovolenku a inak počas roka necestujete, postačí vám  uzatvoriť krátkodobé poistenie. Ak však cestujete počas roka častejšie a nemusia to byť ani dlhodobé pobyty, ale povedzme jednodňové služobné cesty alebo víkendové pobyty s rodinou, v tom prípade sa vám viac oplatí ročné cestovné poistenie. Toto poistenie vám platí celý rok a teda uzatvoríte si ho raz a už sa viac oň nemusíte starať a ušetríte tak čas aj peniaze. Ročné cestovné poistenie vás vyjde lacnejšie, ako keby ste si viackrát do roka platili krátkodobé poistenie na pár dní.

Ďalej by ste mali vziať do úvahy destináciu, do ktorej sa chystáte vycestovať. Z geografického hľadiska sa poistenie delí na dve zóny, Európu a Svet. Do európskej zóny poisťovne zaraďujú aj niektoré krajiny, ktoré geograficky nepatria do Európy, ale v rámci poistenia ich tam radia. Podľa krajiny vycestovania si voľte aj limit poistného krytia. V niektorých krajinách je totiž zdravotná starostlivosť nepomerne drahšia ako u nás, prípadne ak by ste potrebovali prevoz späť domov, tak z ďalekých krajín by to stálo veľa financií.

Účel cesty a pripoistenia

Pomoc a informáciePri výbere poistenia by ste mali brať do úvahy aj účel cesty. Z pohľadu poisťovne je totiž rozdiel, či sa chystáte do zahraničia za prácou, s rodinou za oddychom, za zábavou alebo sa chystáte športovať a zažiť trochu adrenalínu. V podstate každú športovú aktivitu by ste si mali pripoistiť. Poisťovne sa bránia preplatiť aj úraz, ktorý sa vám stane povedzme na vodnom bicykli alebo pri plážovom volejbale, ak máte poistený iba základný balík. Ak sa chystáte cestovať pracovne alebo za štúdiom, taktiež uzatvorte osobitné pripoistenie. Pracovný úraz totiž nespadá do základného cestovného poistenia.

Na záver by ste sa mali zamyslieť nad rôznymi pripoisteniami, a to aj s prihliadnutím na už spomínaný účel cesty. Medzi najviac uzatvárané patria napríklad:

 • úrazové poistenie,
 • poistenie batožiny a osobných vecí,
 • poistenie storna,
 • poistenie zodpovednosti za škodu a pod.

Ak so sebou beriete na dovolenku aj drahšiu elektroniku, taktiež je dobré si ju samostatne pripoistiť.

Pozor na výluky z poistenia

Pri uzatváraní cestovného poistenia si ale pozorne preštudujte všetky zmluvné podmienky, medzi nimi aj výluky z poistenia. Nie všetky vykázané úkony vám totiž poisťovňa aj preplatí. Podmienky poistenia a teda aj výluky si určuje každá poisťovňa zvlášť, ale existujú prípady, v ktorých postupujú všetky poisťovne rovnako. V žiadnom prípade vám poisťovňa nevyplatí poistné plnenie, ak ste boli v čase poistnej udalosti pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok. Platí to aj, ak ste si dali len jedno pivo. Poisťovňa vám taktiež nemusí preplatiť vzniknuté náklady, ak ste si úraz spôsobili vedome, porušili pri tom predpisy danej krajiny a podobne.

Ako sme už spomínali, akýkoľvek šport a aj adrenalínové aktivity si musíte pripoistiť osobitne. Medzi nebezpečné druhy športov môžeme radiť napr.:

 • vysokohorskú turistiku,
 • horolezectvo,
 • skialpinizmus,
 • rafting,
 • potápanie,
 • paragliding,
 • zoskok padákom a podobne.

No problém môže nastať aj ak ste sa zranili povedzme  pri nevinnej aktivite na pláži, akou je napr. plážový volejbal. Aj toto môže poisťovňa považovať za aktivitu, ktorú ste si mali pripoistiť a odmietne poistné plnenie.

Pokiaľ už dlhšie trpíte nejakou chorobou alebo máte chronické ochorenie, tak ošetrenie, ktoré by ste kvôli tomu potrebovali, si musíte hradiť samy.

Čo všetko teda kryje cestovné poistenie?

Základný balík cestovného poistenie u všetkých poisťovní zahŕňa poistenie liečebných nákladov. To tvorí hlavne ambulantné ošetrenie, predpis liekov, hospitalizácia v nemocnici, prípadná operácia, prevoz pacienta do a z nemocnice a v prípade úmrtia aj prevoz telesných pozostatkov späť do vlasti. K tomuto základnému balíku poistenia patria automaticky aj asistenčné služby. Tie vám pomôžu v prípade potreby s poskytnutím tlmočníka, pokiaľ nie ste zdatní v cudzích rečiach, tiež vám zabezpečia ošetrenie lekárom, vyhľadajú vhodné zdravotnícke pracovisko v okolí, v prípade potreby informujú rodinných príslušníkov o vašom zdravotnom stave. Tieto služby máte k dispozícii nonstop, teda 24 hodín. Dôležité je, aby ste mali číslo na asistenčnú službu po ruke, najlepšie uložené v mobilnom telefóne. Taktiež by ste mali mať zapísané aj číslo poistnej zmluvy.

A ako nájdete výhodné cestovné poistenie?

Najjednoduchšie ho nájdete na internete. Bežne je dostupná tzv. online kalkulačka, ktorá vám zobrazí ponuky všetkých poisťovní, od tej najlacnejšej po najdrahšiu, prípadne podľa ďalších kritérií. A to aj pre poistenie auta. Po zadaní požadovaných údajov, ako je dĺžka pobytu, teda či  máte záujem o krátkodobé alebo dlhodobé poistenie, účel cesty, destinácia, resp. poisťovaná zóna, pripoistenia na šport alebo iné vami zvolené pripoistenia. Vo výsledku automaticky vidíte, aké všetky služby sú v danom poistení zahrnuté. Poistenie takto samozrejme môžete hneď aj uzatvoriť. Platnosť nadobudne hneď po uhradení sumy vami zvoleného cestovného poistenia.

Najlacnejšie poistenie auta

Čierne športiak s poistením autaNa cestách dennodenne dochádza k dopravným nehodám, či už s ľahšími alebo vážnejšími následkami. Preto je dobré, aby bolo vaše vozidlo pre takýto prípad poistené. V rámci poistenia auta rozlišujeme dva základné typy poistenia, a to povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie.

Ako získať najlacnejšie poistenie auta? Cez online porovnanie

Väčšina majiteľov motorových vozidiel chce na poistení auta čo najviac ušetriť. Na cenu novej poistky pritom najviac vplýva predchádzajúci bezškodový priebeh. Výhodu má teda vodič, ktorý doteraz jazdil bez nehody. Jednotlivé poisťovne poskytujú aj rôzne zľavy. A to či už držiteľom preukazu ZŤP alebo tým klientom, ktorí u nich už majú uzatvorené nejaké iné poistenie. Konečná cena je súčtom typu vozidla, veku vodiča a napr. aj miesta jeho trvalého pobytu. Aby ste nemuseli zisťovať všetky ponuky poisťovní s ich zľavami priamo na pobočkách, stačí vyhľadať na internete tzv. online kalkulačku. Do prehľadného formulára vypíšete základné informácie o vozidle a o vás ako majiteľovi auta a kalkulačka vám následne zobrazí všetky relevantné ponuky. Samozrejme aj s cenou a ponúkanými službami, čím získate prehľadné porovnanie. Takto si jednoducho nájdete poistenie podľa svojich preferencií a toto najlacnejšie poistenie auta môžete jednoducho hneď aj uzatvoriť cez Uzavripzp.

Čo je to povinné zmluvné poistenie?

Ako už z názvu vyplýva, je povinné zo zákona. Štát chce takto chrániť obete dopravných nehôd, aby im bola vyplatená spôsobená škoda. Povinné zmluvné poistenie je teda poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Jednoducho povedané, pokiaľ zaviníte na ceste nehodu, z povinného poistenia bude vyplatená škoda, ktorú ste spôsobili na inom vozidle alebo osobám v danom aute a nepôjde to z vášho vrecka. Pokiaľ ste však utrpeli škodu na vozidle vy, toto poistenie vás neochráni, opravu auta si musíte hradiť samy. V prípade, že ste sa chceli tomuto poisteniu auta vyhnúť a nezaplatili zaň, hrozí vám vysoká pokuta. A to až do výšky viac ako 3000 eur. A pokiaľ by ste takýmto vozidlom spôsobili nehodu, spôsobená škoda by bola od vás vymáhaná súdnou cestou.

Môžem na určitý čas neplatiť poistenie, ak nebudem vozidlo využívať?

Niekedy sa stáva, že z pracovných alebo iných povinností musíte dlhodobo vycestovať do zahraničia a svoje auto pritom nechávate doma. Chceli by ste teda samozrejme ušetriť a poistenie auta na daný čas neplatiť. Je to možné, musíte však motorové vozidlo na daný čas vyradiť z cestnej premávky, odovzdať technický preukaz a poznávacie značky do depozitu dopravného inšpektorátu. Za tento úkon sa ale platí správny poplatok, jeho výška závisí od dĺžky doby vyradenia automobilu. Opätovné zaradenie auta do prevádzky je však už bezplatné. Čiže je na vašom zvážení nakoľko je pre vás efektívne síce ušetriť určitú sumu na poistnom, ale na druhej strane zaplatiť správny poplatok a obetovať čas vybavovaniu potrebných formalít na dopravnom inšpektoráte.

Čo je to havarijné poistenie?

Pitie za volantomHavarijné poistenie, inak nazývané aj Kasko, je vyslovene komerčný produkt a jeho uzatvorenie cez www.uzavripzp.sk je na dobrovoľnej báze. Havarijné poistenie má pritom chrániť v prvom rade vás a vaše vozidlo. Keďže z PZP sa vypláca škoda, ktorú spôsobí vinník nehody poškodenému, majiteľ havarijnej poistky, aj keby bol vinníkom nehody, bude mať preplatenú škodu aj na vlastnom motorovom vozidle. Poistenie kryje ale aj škody, ktoré boli spôsobené živelnou pohromou, vandalizmom či krádežou. V rámci havarijného poistenia bývajú poskytované klientom aj určité nadštandardné služby, ako napr. asistenčné služby, poistenie čelného skla, atď.

Čo je to spoluúčasť na poistení auta?

Havarijné poistenie sa bežne uzatvára s určitou spoluúčasťou poisteného na škode. Znamená to, že v prípade nehody, sa vy podieľate vami zvolenou časťou na samotnej škode a poisťovňa prepláca len zvyšok sumy. Spoluúčasť býva vyjadrená percentuálne. Pohybuje sa väčšinou v rozmedzí 5 až 10%, môže byť však aj vyššia či dokonca aj nulová. V praxi to znamená, že ak by bola spôsobená škoda vo výške povedzme 1000 eur a vy by ste mali danú spoluúčasť 10%, poisťovňa by vám vyplatila 900 eur, zvyšných 100 eur by šlo z vášho vrecka. Môže nastať aj situácia, kedy by bola spôsobená škoda nižšia ako je dohodnutá spoluúčasť, v takom prípade by k poistnému plneniu nedošlo.

Kedy môžem vypovedať poistenie auta?

Vaše poistenie auta môžete taktiež kedykoľvek vypovedať za určitých okolností. Môžete ho ukončiť, ak:

 • vám motorové vozidlo bolo ukradnuté,
 • alebo ak ste ho predali či darovali,
 • nechali zošrotovať,
 • či vyradili z evidencie motorových vozidiel.

V takom prípade je potrebné doklad o vyradení z evidencie, resp. zmluvu o predaji doručiť na poisťovňu, kde máte uzatvorené PZP a tá vám následne vyplatí alikvotnú časť zo zaplatenej poistky. Alebo si pozrite poistenie auta na kratšiu dobu na tejto stránke – https://www.uzavripzp.sk/poistenie-auta/kratkodobe/. Môžete ju vypovedať aj koncom poistného obdobia, minimálne však 6 týždňov pred jej ukončením.

Oplatí sa pripoistenie auta?

K poisteniu auta si môžete vyskladať aj pripoistenie rôznych rizík. Môžete si zvoliť jedno alebo aj všetky v závislosti od ponuky jednotlivých poisťovní. Najčastejšie uzatváranými pripoisteniami u nás sú:

 • stret so zverou – takáto nehoda, pokiaľ sa jedná povedzme o väčšie zviera, ako je diviak, či jeleň, spôsobí nehodu s vážnymi následkami nielen na aute, ale často krát bývajú zranení aj pasažieri. V určitých oblastiach Slovenska je pritom pomerne bežné stretnúť sa s vysokou zverou na cestách
 • prírodné živly – voči prírodným pohromám sme bezmocní. Avšak týmto pripoistením môžeme aspoň zmierniť finančné dôsledky v prípade škôd napáchaných počas búrky, zosuvu pôdy, či silného vetra
 • pripoistenie proti zlému stavu vozovky – stav slovenských vozoviek je vodičom už dlhodobo známy a poškodenie pneumatiky, či disku kolesa nie je nič neobyklé
 • poistenie právnej ochrany – toto poistenie vám v prípade súdneho sporu ohľadom nehody, ktorej ste boli účastníkom, zabezpečí pokrytie súdnych a znaleckých poplatkov
 • pripoistenie krádeže auta – častým krádežiam sú dnes vystavené nielen nové, ale aj ojazdené staršie autá, pri ktorých nemajú zlodeji problém doslova za pár minút otvoriť auto a odísť s nim preč
 • úrazové poistenie vodiča – pokiaľ pri autonehode utŕžite zranenia, toto poistenie slúži na vyplatenie odškodného v závislosti od rozsahu zdravotnej ujmy
 • poistenie čelného skla – aj malý kamienok dokáže spôsobiť veľkú škodu, najmä ak sa vo veľkej rýchlosti odrazí od idúceho automobilu a zasiahne vaše čelné sklo, nutná je potom výmena celého skla. Dokazovanie viny je veľmi komplikované, pretože šofér druhého auta si musí priznať vinu a súhlasiť s tým, že kameň odletel práve od jeho kolesa.