Cestovné poistenie online do zahraničia

cestovné poistenieŠtatistiky ukazujú, že stále veľa Slovákov vycestuje do zahraničia bez uzatvoreného cestovného poistenia. Neuvedomujú si pri tom, akému riziku sa vystavujú. Najlacnejšie cestovné poistenie onlinehttps://finermat.sk/cestovne-poistenie/ totiž dokáže ušetriť v prípade lekárskeho ošetrenia, úrazu či krádeže nemalé financie. A že sa aj na dovolenke môžete dostať do nepríjemnej situácie, nie je bohužiaľ nič nezvyčajné. Preto by ste sa vždy pred vycestovaním mali pozrieť aj na ponuky cestovného poistenia.

Ako si vybrať cestovné poistenie?

Pri výbere cestovného poistenia by ste sa mali zamerať na niekoľko faktorov. Najprv by ste mali vziať do úvahy dĺžku pobytu, keďže poistenie v podstate delíme na dva typy, a to:

 • krátkodobé cestovné poistenie
 • celoročné cestovné poistenie.

Pokiaľ sa chystáte iba na niekoľkodňovú dovolenku a inak počas roka necestujete, postačí vám  uzatvoriť krátkodobé poistenie. Ak však cestujete počas roka častejšie a nemusia to byť ani dlhodobé pobyty, ale povedzme jednodňové služobné cesty alebo víkendové pobyty s rodinou, v tom prípade sa vám viac oplatí ročné cestovné poistenie. Toto poistenie vám platí celý rok a teda uzatvoríte si ho raz a už sa viac oň nemusíte starať a ušetríte tak čas aj peniaze. Ročné cestovné poistenie vás vyjde lacnejšie, ako keby ste si viackrát do roka platili krátkodobé poistenie na pár dní.

Ďalej by ste mali vziať do úvahy destináciu, do ktorej sa chystáte vycestovať. Z geografického hľadiska sa poistenie delí na dve zóny, Európu a Svet. Do európskej zóny poisťovne zaraďujú aj niektoré krajiny, ktoré geograficky nepatria do Európy, ale v rámci poistenia ich tam radia. Podľa krajiny vycestovania si voľte aj limit poistného krytia. V niektorých krajinách je totiž zdravotná starostlivosť nepomerne drahšia ako u nás, prípadne ak by ste potrebovali prevoz späť domov, tak z ďalekých krajín by to stálo veľa financií.

Účel cesty a pripoistenia

Pomoc a informáciePri výbere poistenia by ste mali brať do úvahy aj účel cesty. Z pohľadu poisťovne je totiž rozdiel, či sa chystáte do zahraničia za prácou, s rodinou za oddychom, za zábavou alebo sa chystáte športovať a zažiť trochu adrenalínu. V podstate každú športovú aktivitu by ste si mali pripoistiť. Poisťovne sa bránia preplatiť aj úraz, ktorý sa vám stane povedzme na vodnom bicykli alebo pri plážovom volejbale, ak máte poistený iba základný balík. Ak sa chystáte cestovať pracovne alebo za štúdiom, taktiež uzatvorte osobitné pripoistenie. Pracovný úraz totiž nespadá do základného cestovného poistenia.

Na záver by ste sa mali zamyslieť nad rôznymi pripoisteniami, a to aj s prihliadnutím na už spomínaný účel cesty. Medzi najviac uzatvárané patria napríklad:

 • úrazové poistenie,
 • poistenie batožiny a osobných vecí,
 • poistenie storna,
 • poistenie zodpovednosti za škodu a pod.

Ak so sebou beriete na dovolenku aj drahšiu elektroniku, taktiež je dobré si ju samostatne pripoistiť.

Pozor na výluky z poistenia

Pri uzatváraní cestovného poistenia si ale pozorne preštudujte všetky zmluvné podmienky, medzi nimi aj výluky z poistenia. Nie všetky vykázané úkony vám totiž poisťovňa aj preplatí. Podmienky poistenia a teda aj výluky si určuje každá poisťovňa zvlášť, ale existujú prípady, v ktorých postupujú všetky poisťovne rovnako. V žiadnom prípade vám poisťovňa nevyplatí poistné plnenie, ak ste boli v čase poistnej udalosti pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok. Platí to aj, ak ste si dali len jedno pivo. Poisťovňa vám taktiež nemusí preplatiť vzniknuté náklady, ak ste si úraz spôsobili vedome, porušili pri tom predpisy danej krajiny a podobne.

Ako sme už spomínali, akýkoľvek šport a aj adrenalínové aktivity si musíte pripoistiť osobitne. Medzi nebezpečné druhy športov môžeme radiť napr.:

 • vysokohorskú turistiku,
 • horolezectvo,
 • skialpinizmus,
 • rafting,
 • potápanie,
 • paragliding,
 • zoskok padákom a podobne.

No problém môže nastať aj ak ste sa zranili povedzme  pri nevinnej aktivite na pláži, akou je napr. plážový volejbal. Aj toto môže poisťovňa považovať za aktivitu, ktorú ste si mali pripoistiť a odmietne poistné plnenie.

Pokiaľ už dlhšie trpíte nejakou chorobou alebo máte chronické ochorenie, tak ošetrenie, ktoré by ste kvôli tomu potrebovali, si musíte hradiť samy.

Čo všetko teda kryje cestovné poistenie?

Základný balík cestovného poistenie u všetkých poisťovní zahŕňa poistenie liečebných nákladov. To tvorí hlavne ambulantné ošetrenie, predpis liekov, hospitalizácia v nemocnici, prípadná operácia, prevoz pacienta do a z nemocnice a v prípade úmrtia aj prevoz telesných pozostatkov späť do vlasti. K tomuto základnému balíku poistenia patria automaticky aj asistenčné služby. Tie vám pomôžu v prípade potreby s poskytnutím tlmočníka, pokiaľ nie ste zdatní v cudzích rečiach, tiež vám zabezpečia ošetrenie lekárom, vyhľadajú vhodné zdravotnícke pracovisko v okolí, v prípade potreby informujú rodinných príslušníkov o vašom zdravotnom stave. Tieto služby máte k dispozícii nonstop, teda 24 hodín. Dôležité je, aby ste mali číslo na asistenčnú službu po ruke, najlepšie uložené v mobilnom telefóne. Taktiež by ste mali mať zapísané aj číslo poistnej zmluvy.

A ako nájdete výhodné cestovné poistenie?

Najjednoduchšie ho nájdete na internete. Bežne je dostupná tzv. online kalkulačka, ktorá vám zobrazí ponuky všetkých poisťovní, od tej najlacnejšej po najdrahšiu, prípadne podľa ďalších kritérií. A to aj pre poistenie auta. Po zadaní požadovaných údajov, ako je dĺžka pobytu, teda či  máte záujem o krátkodobé alebo dlhodobé poistenie, účel cesty, destinácia, resp. poisťovaná zóna, pripoistenia na šport alebo iné vami zvolené pripoistenia. Vo výsledku automaticky vidíte, aké všetky služby sú v danom poistení zahrnuté. Poistenie takto samozrejme môžete hneď aj uzatvoriť. Platnosť nadobudne hneď po uhradení sumy vami zvoleného cestovného poistenia.

Poistenie auta – najlacnejšie online

Čierne športiak s poistením autaNa cestách dennodenne dochádza k dopravným nehodám, či už s ľahšími alebo vážnejšími následkami. Preto je dobré, aby bolo vaše vozidlo pre takýto prípad poistené. V rámci poistenia auta rozlišujeme dva základné typy poistenia, a to povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie.

Ako získať najlacnejšie poistenie auta? Cez online porovnanie

Väčšina majiteľov motorových vozidiel chce na poistení auta čo najviac ušetriť. Na cenu novej poistky pritom najviac vplýva predchádzajúci bezškodový priebeh. Výhodu má teda vodič, ktorý doteraz jazdil bez nehody. Jednotlivé poisťovne poskytujú aj rôzne zľavy. A to či už držiteľom preukazu ZŤP alebo tým klientom, ktorí u nich už majú uzatvorené nejaké iné poistenie. Konečná cena je súčtom typu vozidla, veku vodiča a napr. aj miesta jeho trvalého pobytu. Aby ste nemuseli zisťovať všetky ponuky poisťovní s ich zľavami priamo na pobočkách, stačí vyhľadať na internete tzv. online kalkulačku. Do prehľadného formulára vypíšete základné informácie o vozidle a o vás ako majiteľovi auta a kalkulačka vám následne zobrazí všetky relevantné ponuky. Samozrejme aj s cenou a ponúkanými službami, čím získate prehľadné porovnanie. Takto si jednoducho nájdete poistenie auta podľa svojich preferencií a toto poistenie môžete jednoducho hneď aj uzatvoriť.

Čo je to povinné zmluvné poistenie?

Ako už z názvu vyplýva, je povinné zo zákona. Štát chce takto chrániť obete dopravných nehôd, aby im bola vyplatená spôsobená škoda. Povinné zmluvné poistenie je teda poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Jednoducho povedané, pokiaľ zaviníte na ceste nehodu, z povinného poistenia bude vyplatená škoda, ktorú ste spôsobili na inom vozidle alebo osobám v danom aute a nepôjde to z vášho vrecka. Pokiaľ ste však utrpeli škodu na vozidle vy, toto poistenie vás neochráni, opravu auta si musíte hradiť samy. V prípade, že ste sa chceli tomuto poisteniu auta vyhnúť a nezaplatili zaň, hrozí vám vysoká pokuta. A to až do výšky viac ako 3000 eur. A pokiaľ by ste takýmto vozidlom spôsobili nehodu, spôsobená škoda by bola od vás vymáhaná súdnou cestou.

Môžem na určitý čas neplatiť poistenie, ak nebudem vozidlo využívať?

Niekedy sa stáva, že z pracovných alebo iných povinností musíte dlhodobo vycestovať do zahraničia a svoje auto pritom nechávate doma. Chceli by ste teda samozrejme ušetriť a poistenie auta na daný čas neplatiť. Je to možné, musíte však motorové vozidlo na daný čas vyradiť z cestnej premávky, odovzdať technický preukaz a poznávacie značky do depozitu dopravného inšpektorátu. Za tento úkon sa ale platí správny poplatok, jeho výška závisí od dĺžky doby vyradenia automobilu. Opätovné zaradenie auta do prevádzky je však už bezplatné. Čiže je na vašom zvážení nakoľko je pre vás efektívne síce ušetriť určitú sumu na poistnom, ale na druhej strane zaplatiť správny poplatok a obetovať čas vybavovaniu potrebných formalít na dopravnom inšpektoráte.

Čo je to havarijné poistenie?

Pitie za volantomHavarijné poistenie, inak nazývané aj Kasko, je vyslovene komerčný produkt a jeho uzatvorenie je na dobrovoľnej báze. Havarijné poistenie má pritom chrániť v prvom rade vás a vaše vozidlo. Keďže z PZP sa vypláca škoda, ktorú spôsobí vinník nehody poškodenému, majiteľ havarijnej poistky, aj keby bol vinníkom nehody, bude mať preplatenú škodu aj na vlastnom motorovom vozidle. Poistenie kryje ale aj škody, ktoré boli spôsobené živelnou pohromou, vandalizmom či krádežou. V rámci havarijného poistenia bývajú poskytované klientom aj určité nadštandardné služby, ako napr. asistenčné služby, poistenie čelného skla, atď.

Čo je to spoluúčasť na poistení auta?

Havarijné poistenie sa bežne uzatvára s určitou spoluúčasťou poisteného na škode. Znamená to, že v prípade nehody, sa vy podieľate vami zvolenou časťou na samotnej škode a poisťovňa prepláca len zvyšok sumy. Spoluúčasť býva vyjadrená percentuálne. Pohybuje sa väčšinou v rozmedzí 5 až 10%, môže byť však aj vyššia či dokonca aj nulová. V praxi to znamená, že ak by bola spôsobená škoda vo výške povedzme 1000 eur a vy by ste mali danú spoluúčasť 10%, poisťovňa by vám vyplatila 900 eur, zvyšných 100 eur by šlo z vášho vrecka. Môže nastať aj situácia, kedy by bola spôsobená škoda nižšia ako je dohodnutá spoluúčasť, v takom prípade by k poistnému plneniu nedošlo.

Kedy môžem vypovedať poistenie auta?

Vaše poistenie auta môžete taktiež kedykoľvek vypovedať za určitých okolností. Môžete ho ukončiť, ak:

 • vám motorové vozidlo bolo ukradnuté,
 • alebo ak ste ho predali či darovali,
 • nechali zošrotovať,
 • či vyradili z evidencie motorových vozidiel.

V takom prípade je potrebné doklad o vyradení z evidencie, resp. zmluvu o predaji doručiť na poisťovňu, kde máte uzatvorené PZP a tá vám následne vyplatí alikvotnú časť zo zaplatenej poistky. Môžete ju vypovedať aj koncom poistného obdobia, minimálne však 6 týždňov pred jej ukončením.

Oplatí sa pripoistenie auta?

K poisteniu auta si môžete vyskladať aj pripoistenie rôznych rizík. Môžete si zvoliť jedno alebo aj všetky v závislosti od ponuky jednotlivých poisťovní. Najčastejšie uzatváranými pripoisteniami u nás sú:

 • stret so zverou – takáto nehoda, pokiaľ sa jedná povedzme o väčšie zviera, ako je diviak, či jeleň, spôsobí nehodu s vážnymi následkami nielen na aute, ale často krát bývajú zranení aj pasažieri. V určitých oblastiach Slovenska je pritom pomerne bežné stretnúť sa s vysokou zverou na cestách
 • prírodné živly – voči prírodným pohromám sme bezmocní. Avšak týmto pripoistením môžeme aspoň zmierniť finančné dôsledky v prípade škôd napáchaných počas búrky, zosuvu pôdy, či silného vetra
 • pripoistenie proti zlému stavu vozovky – stav slovenských vozoviek je vodičom už dlhodobo známy a poškodenie pneumatiky, či disku kolesa nie je nič neobyklé
 • poistenie právnej ochrany – toto poistenie vám v prípade súdneho sporu ohľadom nehody, ktorej ste boli účastníkom, zabezpečí pokrytie súdnych a znaleckých poplatkov
 • pripoistenie krádeže auta – častým krádežiam sú dnes vystavené nielen nové, ale aj ojazdené staršie autá, pri ktorých nemajú zlodeji problém doslova za pár minút otvoriť auto a odísť s nim preč
 • úrazové poistenie vodiča – pokiaľ pri autonehode utŕžite zranenia, toto poistenie slúži na vyplatenie odškodného v závislosti od rozsahu zdravotnej ujmy
 • poistenie čelného skla – aj malý kamienok dokáže spôsobiť veľkú škodu, najmä ak sa vo veľkej rýchlosti odrazí od idúceho automobilu a zasiahne vaše čelné sklo, nutná je potom výmena celého skla. Dokazovanie viny je veľmi komplikované, pretože šofér druhého auta si musí priznať vinu a súhlasiť s tým, že kameň odletel práve od jeho kolesa.