Cestovné poistenie online do zahraničia

cestovné poistenieŠtatistiky ukazujú, že stále veľa Slovákov vycestuje do zahraničia bez uzatvoreného cestovného poistenia. Neuvedomujú si pri tom, akému riziku sa vystavujú. Najlacnejšie cestovné poistenie online totiž dokáže ušetriť v prípade lekárskeho ošetrenia, úrazu či krádeže nemalé financie. A že sa aj na dovolenke môžete dostať do nepríjemnej situácie, nie je bohužiaľ nič nezvyčajné. Preto by ste sa vždy pred vycestovaním mali pozrieť aj na ponuky cestovného poistenia.

Ako si vybrať cestovné poistenie?

Pri výbere cestovného poistenia by ste sa mali zamerať na niekoľko faktorov. Najprv by ste mali vziať do úvahy dĺžku pobytu, keďže poistenie v podstate delíme na dva typy, a to:

 • krátkodobé cestovné poistenie
 • celoročné cestovné poistenie.

Pokiaľ sa chystáte iba na niekoľkodňovú dovolenku a inak počas roka necestujete, postačí vám  uzatvoriť krátkodobé poistenie. Ak však cestujete počas roka častejšie a nemusia to byť ani dlhodobé pobyty, ale povedzme jednodňové služobné cesty alebo víkendové pobyty s rodinou, v tom prípade sa vám viac oplatí ročné cestovné poistenie. Toto poistenie vám platí celý rok a teda uzatvoríte si ho raz a už sa viac oň nemusíte starať a ušetríte tak čas aj peniaze. Ročné cestovné poistenie vás vyjde lacnejšie, ako keby ste si viackrát do roka platili krátkodobé poistenie na pár dní.

Ďalej by ste mali vziať do úvahy destináciu, do ktorej sa chystáte vycestovať. Z geografického hľadiska sa poistenie delí na dve zóny, Európu a Svet. Do európskej zóny poisťovne zaraďujú aj niektoré krajiny, ktoré geograficky nepatria do Európy, ale v rámci poistenia ich tam radia. Podľa krajiny vycestovania si voľte aj limit poistného krytia. V niektorých krajinách je totiž zdravotná starostlivosť nepomerne drahšia ako u nás, prípadne ak by ste potrebovali prevoz späť domov, tak z ďalekých krajín by to stálo veľa financií.

Účel cesty a pripoistenia

Pomoc a informáciePri výbere poistenia by ste mali brať do úvahy aj účel cesty. Z pohľadu poisťovne je totiž rozdiel, či sa chystáte do zahraničia za prácou, s rodinou za oddychom, za zábavou alebo sa chystáte športovať a zažiť trochu adrenalínu. V podstate každú športovú aktivitu by ste si mali pripoistiť. Poisťovne sa bránia preplatiť aj úraz, ktorý sa vám stane povedzme na vodnom bicykli alebo pri plážovom volejbale, ak máte poistený iba základný balík. Ak sa chystáte cestovať pracovne alebo za štúdiom, taktiež uzatvorte osobitné pripoistenie. Pracovný úraz totiž nespadá do základného cestovného poistenia.

Na záver by ste sa mali zamyslieť nad rôznymi pripoisteniami, a to aj s prihliadnutím na už spomínaný účel cesty. Medzi najviac uzatvárané patria napríklad:

 • úrazové poistenie,
 • poistenie batožiny a osobných vecí,
 • poistenie storna,
 • poistenie zodpovednosti za škodu a pod.

Ak so sebou beriete na dovolenku aj drahšiu elektroniku, taktiež je dobré si ju samostatne pripoistiť.

Pozor na výluky z poistenia

Pri uzatváraní cestovného poistenia si ale pozorne preštudujte všetky zmluvné podmienky, medzi nimi aj výluky z poistenia. Nie všetky vykázané úkony vám totiž poisťovňa aj preplatí. Podmienky poistenia a teda aj výluky si určuje každá poisťovňa zvlášť, ale existujú prípady, v ktorých postupujú všetky poisťovne rovnako. V žiadnom prípade vám poisťovňa nevyplatí poistné plnenie, ak ste boli v čase poistnej udalosti pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok. Platí to aj, ak ste si dali len jedno pivo. Poisťovňa vám taktiež nemusí preplatiť vzniknuté náklady, ak ste si úraz spôsobili vedome, porušili pri tom predpisy danej krajiny a podobne.

Ako sme už spomínali, akýkoľvek šport a aj adrenalínové aktivity si musíte pripoistiť osobitne. Medzi nebezpečné druhy športov môžeme radiť napr.:

 • vysokohorskú turistiku,
 • horolezectvo,
 • skialpinizmus,
 • rafting,
 • potápanie,
 • paragliding,
 • zoskok padákom a podobne.

No problém môže nastať aj ak ste sa zranili povedzme  pri nevinnej aktivite na pláži, akou je napr. plážový volejbal. Aj toto môže poisťovňa považovať za aktivitu, ktorú ste si mali pripoistiť a odmietne poistné plnenie.

Pokiaľ už dlhšie trpíte nejakou chorobou alebo máte chronické ochorenie, tak ošetrenie, ktoré by ste kvôli tomu potrebovali, si musíte hradiť samy.

Čo všetko teda kryje cestovné poistenie?

Základný balík cestovného poistenie u všetkých poisťovní zahŕňa poistenie liečebných nákladov. To tvorí hlavne ambulantné ošetrenie, predpis liekov, hospitalizácia v nemocnici, prípadná operácia, prevoz pacienta do a z nemocnice a v prípade úmrtia aj prevoz telesných pozostatkov späť do vlasti. K tomuto základnému balíku poistenia patria automaticky aj asistenčné služby. Tie vám pomôžu v prípade potreby s poskytnutím tlmočníka, pokiaľ nie ste zdatní v cudzích rečiach, tiež vám zabezpečia ošetrenie lekárom, vyhľadajú vhodné zdravotnícke pracovisko v okolí, v prípade potreby informujú rodinných príslušníkov o vašom zdravotnom stave. Tieto služby máte k dispozícii nonstop, teda 24 hodín. Dôležité je, aby ste mali číslo na asistenčnú službu po ruke, najlepšie uložené v mobilnom telefóne. Taktiež by ste mali mať zapísané aj číslo poistnej zmluvy.

A ako nájdete výhodné cestovné poistenie?

Najjednoduchšie ho nájdete na internete. Bežne je dostupná tzv. online kalkulačka, ktorá vám zobrazí ponuky všetkých poisťovní, od tej najlacnejšej po najdrahšiu, prípadne podľa ďalších kritérií. A to aj pre poistenie auta. Po zadaní požadovaných údajov, ako je dĺžka pobytu, teda či  máte záujem o krátkodobé alebo dlhodobé poistenie, účel cesty, destinácia, resp. poisťovaná zóna, pripoistenia na šport alebo iné vami zvolené pripoistenia. Vo výsledku automaticky vidíte, aké všetky služby sú v danom poistení zahrnuté. Poistenie takto samozrejme môžete hneď aj uzatvoriť. Platnosť nadobudne hneď po uhradení sumy vami zvoleného cestovného poistenia.

Najlacnejšie poistenie auta

Čierne športiak s poistením autaNa cestách dennodenne dochádza k dopravným nehodám, či už s ľahšími alebo vážnejšími následkami. Preto je dobré, aby bolo vaše vozidlo pre takýto prípad poistené. V rámci poistenia auta rozlišujeme dva základné typy poistenia, a to povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie.

Ako získať najlacnejšie poistenie auta? Cez online porovnanie

Väčšina majiteľov motorových vozidiel chce na poistení auta čo najviac ušetriť. Na cenu novej poistky pritom najviac vplýva predchádzajúci bezškodový priebeh. Výhodu má teda vodič, ktorý doteraz jazdil bez nehody. Jednotlivé poisťovne poskytujú aj rôzne zľavy. A to či už držiteľom preukazu ZŤP alebo tým klientom, ktorí u nich už majú uzatvorené nejaké iné poistenie. Konečná cena je súčtom typu vozidla, veku vodiča a napr. aj miesta jeho trvalého pobytu. Aby ste nemuseli zisťovať všetky ponuky poisťovní s ich zľavami priamo na pobočkách, stačí vyhľadať na internete tzv. online kalkulačku. Do prehľadného formulára vypíšete základné informácie o vozidle a o vás ako majiteľovi auta a kalkulačka vám následne zobrazí všetky relevantné ponuky. Samozrejme aj s cenou a ponúkanými službami, čím získate prehľadné porovnanie. Takto si jednoducho nájdete poistenie podľa svojich preferencií a toto najlacnejšie poistenie auta môžete jednoducho hneď aj uzatvoriť cez Uzavripzp.

Čo je to povinné zmluvné poistenie?

Ako už z názvu vyplýva, je povinné zo zákona. Štát chce takto chrániť obete dopravných nehôd, aby im bola vyplatená spôsobená škoda. Povinné zmluvné poistenie je teda poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Jednoducho povedané, pokiaľ zaviníte na ceste nehodu, z povinného poistenia bude vyplatená škoda, ktorú ste spôsobili na inom vozidle alebo osobám v danom aute a nepôjde to z vášho vrecka. Pokiaľ ste však utrpeli škodu na vozidle vy, toto poistenie vás neochráni, opravu auta si musíte hradiť samy. V prípade, že ste sa chceli tomuto poisteniu auta vyhnúť a nezaplatili zaň, hrozí vám vysoká pokuta. A to až do výšky viac ako 3000 eur. A pokiaľ by ste takýmto vozidlom spôsobili nehodu, spôsobená škoda by bola od vás vymáhaná súdnou cestou.

Môžem na určitý čas neplatiť poistenie, ak nebudem vozidlo využívať?

Niekedy sa stáva, že z pracovných alebo iných povinností musíte dlhodobo vycestovať do zahraničia a svoje auto pritom nechávate doma. Chceli by ste teda samozrejme ušetriť a poistenie auta na daný čas neplatiť. Je to možné, musíte však motorové vozidlo na daný čas vyradiť z cestnej premávky, odovzdať technický preukaz a poznávacie značky do depozitu dopravného inšpektorátu. Za tento úkon sa ale platí správny poplatok, jeho výška závisí od dĺžky doby vyradenia automobilu. Opätovné zaradenie auta do prevádzky je však už bezplatné. Čiže je na vašom zvážení nakoľko je pre vás efektívne síce ušetriť určitú sumu na poistnom, ale na druhej strane zaplatiť správny poplatok a obetovať čas vybavovaniu potrebných formalít na dopravnom inšpektoráte.

Čo je to havarijné poistenie?

Pitie za volantomHavarijné poistenie, inak nazývané aj Kasko, je vyslovene komerčný produkt a jeho uzatvorenie cez www.uzavripzp.sk je na dobrovoľnej báze. Havarijné poistenie má pritom chrániť v prvom rade vás a vaše vozidlo. Keďže z PZP sa vypláca škoda, ktorú spôsobí vinník nehody poškodenému, majiteľ havarijnej poistky, aj keby bol vinníkom nehody, bude mať preplatenú škodu aj na vlastnom motorovom vozidle. Poistenie kryje ale aj škody, ktoré boli spôsobené živelnou pohromou, vandalizmom či krádežou. V rámci havarijného poistenia bývajú poskytované klientom aj určité nadštandardné služby, ako napr. asistenčné služby, poistenie čelného skla, atď.

Čo je to spoluúčasť na poistení auta?

Havarijné poistenie sa bežne uzatvára s určitou spoluúčasťou poisteného na škode. Znamená to, že v prípade nehody, sa vy podieľate vami zvolenou časťou na samotnej škode a poisťovňa prepláca len zvyšok sumy. Spoluúčasť býva vyjadrená percentuálne. Pohybuje sa väčšinou v rozmedzí 5 až 10%, môže byť však aj vyššia či dokonca aj nulová. V praxi to znamená, že ak by bola spôsobená škoda vo výške povedzme 1000 eur a vy by ste mali danú spoluúčasť 10%, poisťovňa by vám vyplatila 900 eur, zvyšných 100 eur by šlo z vášho vrecka. Môže nastať aj situácia, kedy by bola spôsobená škoda nižšia ako je dohodnutá spoluúčasť, v takom prípade by k poistnému plneniu nedošlo.

Kedy môžem vypovedať poistenie auta?

Vaše poistenie auta môžete taktiež kedykoľvek vypovedať za určitých okolností. Môžete ho ukončiť, ak:

 • vám motorové vozidlo bolo ukradnuté,
 • alebo ak ste ho predali či darovali,
 • nechali zošrotovať,
 • či vyradili z evidencie motorových vozidiel.

V takom prípade je potrebné doklad o vyradení z evidencie, resp. zmluvu o predaji doručiť na poisťovňu, kde máte uzatvorené PZP a tá vám následne vyplatí alikvotnú časť zo zaplatenej poistky. Alebo si pozrite poistenie auta na kratšiu dobu na tejto stránke – https://www.uzavripzp.sk/poistenie-auta/kratkodobe/. Môžete ju vypovedať aj koncom poistného obdobia, minimálne však 6 týždňov pred jej ukončením.

Oplatí sa pripoistenie auta?

K poisteniu auta si môžete vyskladať aj pripoistenie rôznych rizík. Môžete si zvoliť jedno alebo aj všetky v závislosti od ponuky jednotlivých poisťovní. Najčastejšie uzatváranými pripoisteniami u nás sú:

 • stret so zverou – takáto nehoda, pokiaľ sa jedná povedzme o väčšie zviera, ako je diviak, či jeleň, spôsobí nehodu s vážnymi následkami nielen na aute, ale často krát bývajú zranení aj pasažieri. V určitých oblastiach Slovenska je pritom pomerne bežné stretnúť sa s vysokou zverou na cestách
 • prírodné živly – voči prírodným pohromám sme bezmocní. Avšak týmto pripoistením môžeme aspoň zmierniť finančné dôsledky v prípade škôd napáchaných počas búrky, zosuvu pôdy, či silného vetra
 • pripoistenie proti zlému stavu vozovky – stav slovenských vozoviek je vodičom už dlhodobo známy a poškodenie pneumatiky, či disku kolesa nie je nič neobyklé
 • poistenie právnej ochrany – toto poistenie vám v prípade súdneho sporu ohľadom nehody, ktorej ste boli účastníkom, zabezpečí pokrytie súdnych a znaleckých poplatkov
 • pripoistenie krádeže auta – častým krádežiam sú dnes vystavené nielen nové, ale aj ojazdené staršie autá, pri ktorých nemajú zlodeji problém doslova za pár minút otvoriť auto a odísť s nim preč
 • úrazové poistenie vodiča – pokiaľ pri autonehode utŕžite zranenia, toto poistenie slúži na vyplatenie odškodného v závislosti od rozsahu zdravotnej ujmy
 • poistenie čelného skla – aj malý kamienok dokáže spôsobiť veľkú škodu, najmä ak sa vo veľkej rýchlosti odrazí od idúceho automobilu a zasiahne vaše čelné sklo, nutná je potom výmena celého skla. Dokazovanie viny je veľmi komplikované, pretože šofér druhého auta si musí priznať vinu a súhlasiť s tým, že kameň odletel práve od jeho kolesa.

Haluxy – príčiny vzniku a následná liečba

Palce na noháchHaluxy sú zväčšený opuch v spodnej časti palca na nohe, ktorý je spôsobený deformáciou kosti. Tento typ deformácie je väčšinov druhoradý a spôsobuje, že sa spodný kĺb začne nakláňať smerom von. Špička prsta sa potom začne nakláňať do vnútornej strany a smeruje k ukazováku.

Haluxy, o ktorých sa viacej dočítate na webe, spôsobujú zhrubnutie mäkkého tkaniva, známeho ako burzitída, a prerastanie kosti v spodnej časti palca. Takýto stav často spôsobuje zápal a bolesti, ktoré znemožňujú osobe normálne chodiť. Tlak pôsobiaci na deformáciu, ktorá obklopuje tkanivo palca, spôsobí, že tkanivo začne hrubnúť. Deformácia kosti je odborne známa ako hallux valgus (vybočený palec).

Takže čo vlastne spôsobuje vznik vybočeného palca? Hallux valgus je často spôsobený  tesnou obuvou, najmä, ak v nich osoba chodí dlhší čas. Haluxy sa bežne prejavuje u mladých žien, ktoré nosia príliš tesné alebo špicaté topánky. Pravdepodobnosť  vzniku stúpa pri dennom nosení  topánok s vysokými opätkami. Keď  je palec príliš namáhaný, vytvorí si ,,vankúšik„ plný tekutiny, ktorá sa drží v mazovom vačku obklopujúcom kĺb palca. Veľmi vzácne sa pri neustálom odieraní palca v tesných topánkach môže stav vybočeného palca zhoršiť a viesť k bakteriálnej infekcii kože.

Haluxy je podľa výskumov možné aj zdediť. V takomto prípade je potrebná operácia, aby haluxy zmizli natrvalo. Napriek ostatným príčinám, hallux valgus spôsobuje najmä nevhodná obuv. Je preto veľmi dôležité vybrať si pohodlné topánky a správnu veľkosť.

Ak vybočenému palcu nevenujete žiadnu pozornosť, váš stav sa môže postupne zhoršiť. Najlepší spôsob, ako odstrániť bolesť, je nosenie mäkkých pohodlných topánok s kvalitnou vložkou. Topánky so špeciálnymi vložkami slúžiacimi na vyrovananie palcov sú teda veľmi užitočné. Najlepšou prevenciou je nepremáhať  palce, inými slovami, nenosiť  topánky s vyoským opätkom dlhší  čas a nenosiť  tesné  topánky. Platí to ako pre ženy, tak i pre mužov. Pomoc odborníkov by ste mali vyhľadať, ak je už vyvinutý halux neustále a extrémne bolestivý, a ak sa chodidlo začne deformovať.

Čo robiť, ak sa vyvinú haluxy?

 • Snažte sa, aby chodidlo odpočívalo, kedykoľvek to pôjde. Vyhnite sa noseniu tesných topánok a topánok s opätkom. Namiesto toho radšej noste široké topánky bez opätku. Pre mužov sú ideálne bežecké topánky, pretože je v nich viac miesta  na prsty a taktiež majú lepšiu vložku.
 • Namáčajte si nohy vo vlažnej vode zmiešanej s epsomskou soľou. Soľ pomôže zmierniť bolesť  a odstráni vznik ďalších zápalov. Ak doma nemáte epsomskú soľ, použite len teplú vodu.
 • Používanie vyhrievaných vložiek do topánok zvýši tok krvi do palcov, pričom sa uvoľní bolesť a nepohodlie spôsobené vybočeným palcom. Vyhrievané vložky do topánok je možné kúpiť v lekárňach.
 • Rovnako dobrý vplyv má na haluxy aj chlad. Ľad pôsobí tiež ako prevencia zápalov a odstraňuje bolesť. Priložte si ľad k chodidlu na 10 minút, a potom nechajte nohy prirodzene vychladnúť. Ľudia s cukrovkov a problemámi s krvným obehom by sa však používaniu ľadu mali vyhýbať. Pri takýchto zdravotných problémoch je potrebná konzultácia s lekárom.
 • Noste doma sandále, sú pre chodidlá výrazne jemnejšie a palec si v nich oddýchne, získa vzduch a nebude vystavený tlaku. Ak vám nie sú sandále príjemné, môžete po dome chodiť naboso. Bosé nohy urýchlia proces liečenia.
 • Ďalšou dobrou možnosťou je kúpa regulátora pľuzgierov alebo rozdelovača prstov v lekárni. Použitím týchto výrobkov sa vytratí tlak medzi palcom a ukazovákom, vďaka čomu pominie bolesť a nepohodlie.

Domáca liečba

 • Zázvor alebo prášok z neho má protizápalove účinky, ktoré pomáhaju pri odstraňovaní bolesti spôsobenej haluxami. Pridajte si malý kúsok zázvoru alebo 1-2 čajové lyžičky zázvorového prášku do čaju a nakoniec pridajte aj med. Zázvorový prášok môžete taktiež využívať ako korenie do jedál. Ďalší spôsob využitia zázvorového prášku je vytvoriť z neho pastu použitím malého množstva vody a aplikovať vyrobenú pastu na vybočený palec 2x denne.
 • Klinčekový olej sa používa väčšinov na bolesti zubov, no môžete ho aplikovať aj na hallux valgus. Navlhčite ním vatu a priložte ju na pár minút priamo na miesto vydutiny spôsobenej opuchom. Aby ste dosiahli pohodlie, prikladajte si olejček na haluxy 2x denne.
 • Bolesť a začervenanie pomáha odstrániť aj gél z aloe vera. Aby boli výsledky viditeľné, aplikujte gél 2x denne. Aloe vera gél môžete zakúpiť  v drogériách alebo lekárňach, alebo si môžete pestovať  svoju vlastnú rastlinku doma.
 • Červená paprika je prospešná najmä kvôli svojim štiplavým vlastnostiam. Červená  paprika obsahuje protizápalové  látky, ktoré odstraňujú bolesti. Polovicu papriky si môžete dať ako prílohu k jedlu a druhou polovicou si môžete potrieť hallux.
 • Bolesť pomáhajú odstrániť aj masáže chodidiel a palcov s použitím ricínového oleja. Ricínový olej alebo akýkoľvek iný prírodný olej môžete denne používať  na masáž chodidiel.
 • Ak máte doma vaničku na masáž chodidiel, môžete si do nej pridať 3-4 aspiríny. Namočte si nohy do aspirínového kúpeľa a majte ich tam tak dlho, ako potrebujete. Takýto kúpeľ uľaví od bolesti a nepohodlia. Vo vzácnych prípadoch môže aspirín spôsobiť podráždenie pokožky. Ak sa vyskytne tento problém, okamžite prestaňte používať  túto metódu liečenia.

Ak sa chcete halluxu kvôli bolesti a ťažkostiam zbaviť natrvalo, jedinou možnosťou je chirurgické odstránenie, pri ktorom sa však môžu vyskytnúť  komplikácie, takže by ste sa mali dopredu dobre informovať. Liečby uvedené  vyššie v článku vám pomôžu zbaviť sa bolesti, ale je to všetko len o vašej voľbe.

Pleseň na nohách – príznaky, diagnóza a prevencia

Nohy bez plesníTinea pedis je lekársky termín pre plesne na nohách. Pleseň na nohe je bežná hubová infekcia, ktorá postihuje najmä mužov. Infekcia je spôsobená hubou, ktorá žije v teplom, vlhkom a tmavom prostredí. Tento lišaj sa nazýva Trichophyton. Choroba sa prejavuje malými, vodou naplnenými pľuzgiermi, ktoré sa postupne zapália a vytvárajú pocit pálenia a svrbenia. Huba žije v odumretých bunkách najčastejšie medzi prstami alebo v oblasti zatvrdnutej kože. Ľudia so slabou imunitou sú infikovaný častejšie a existuje u nich väčšia pravdepodobnosť, že sa infekcia vráti. Zanedbaná hygiena, pot a zlá obuv prispievajú infekcii hubou. Nevhodná obuv a ponožky blokujú prúdenie vzduchu, a to spôsobuje vlhkosť. Pre viacej rád ako predchádzať plesni na nohách navštívte internet, alebo skúste WebMD.

Plesňová infekcia kože sa nazýva dermatofytóza. Ak je koža poškodená hubou, baktérie môžu do nej ľahko preniknúť, čím spôsobia zápal kože, ktorý sa nazýva cellulitis. Cellulitis sa objavuje hlavne u starších ľudí s cukrovkou, chronickým opuchom nôh alebo u pacientov, ktorí majú odstránené žily a slabý imunitný systém.

Atletická noha je nákazlivá choroba, ktorá sa prenáša cez sprchy a mokré podlahy navštívené infikovanými osobami. Choroba je bežná u ľudí, ktorí majú vlhké nohy. Rozširuje sa pomocou vecí ako sú topánky, uteráky a handričky na umývanie. Pleseň sa môže rozšíriť aj na iné časti tela, napríklad do podpazušia a slabín.

Príznaky

Príznaky plesní na nohách sú začervenanie, popraskanie a odlupovanie kože, krvácanie, pocit pálenia, pichania a svrbenia, tvorenie malých pľuzgierov, ktoré často spôsobujú prasknutie kože, čo ďalej spôsobuje opuch a bolesti. Koža môže v niektorých prípadoch zhrubnúť a začať sa odlupovať. Ak choroba napadne aj palce, príznakmi je zmenená farba nechta (žltá alebo hnedá), hrubšie nechty, zápach, nečistota zhromažďujúca sa pod nechtom a biele škvrny na nechtoch.

Diagnóza

Chorobu možno diagnostikovať vizuálnou kontrolou kože. Na vylúčenie možnosti výskytu ekzému alebo psoriázy by mal lekár použiť mikroskop a prípravok hydroxidu draselného. Tento proces kontroly je známy ako KOH test na začiatku liečby. Test sa vykonáva na oškrabkoch z napadnutej kože a má vynikajúcu pozitívnu hodnotu. Ak už ste začali používať protiplesňové lieky, výnimočne môže test ukázať negatívne výsledky.

Liečba

Umývajte si nohy mydlom a teplou vodou aspoň jedenkrát denne. Udržujte nohy v suchu. Pravidelne si vymieňajte ponožky a používajte bavlnené ponožky, alebo ponožky s absorpčným materiálom. Noste otvorené topánky a na krátky čas si nohy vyvetrajte. Používajte lieky, ktoré vám predpísal pediater.

Prevencia

Plesniam na nohách sa môžete vyhnúť pomocou diéty podporujúcej zlepšenie imunitného systému. Diéta by mala pozostávať z celozrnných pokrmov, surového ovocia a zeleniny. Rast plesní ovplyvní surová kapusta, kvasené jedlá s mliečnou kyselinou, jogurty a kefír pozostávajúci zo zdravých baktérií. Taktiež by ste sa mali vyhýbať polotovarom, vyprážaným jedlám, rafinovaným zrnám, sladkostiam a sladkým nápojom. Vitamín C spolu so zinkom odstraňujú stres a posilňujú imunitu. Esenciálne mastné kyseliny pomáhajú pri bolestiach a zápaloch a pomáhajú pri liečbe kožných ochorení. Mali by ste prijímať vitamín A, E a B-komplex. Na odstránenie infekcie existuje aj terapeutická kúpeľ pre chodidlá.

Prevencia infekcie a možné rozšírenie v rodine sa dá zastaviť dezinfekciou vane a podlahy v kúpeľni po každom použití. Aby ste zabili hubu, umývajte oblečenie v horúcej vode a uteráky spolu s posteľnými obliečkami vymieňajte aspoň raz za týždeň. Vyhýbajte sa požičiavaniu topánok, ponožiek a uterákov. Vo verejných sprchách noste šľapky. Pri kúpaní a sprchovaní si umyte chodidlá a prsty mydlom. Chodidlá aj prsty si dôkladne osušte. Vyhýbajte sa poteniu chodidiel a noste bavlnené ponožky.

Kŕčové žily: čo sú a ako sa ich zbaviť

Čo sú kŕčové žily?

Nohy ženy a mužaKŕčové žily (varixy) sú žily, ktoré sa zväčšili a/alebo pokrútili. Zvyčajne počúvame toto slovné spojenie ak niekto hovorí o žilách na nohách, ale môžu sa vytvoriť kdekoľvek na tele. (V článku sa dočítate, prečo je u žien väčšia šanca vytvorenia kŕčových žíl práve na nohách).

Varixy majú rozdielne veľkosti. Môže ísť o „metličkové žilky“-  malé modré žilky, ktoré sú väčšinou len kozmetický problém, alebo o veľké bolestivé modré žily, ktoré vedú k vážnym problémom krvného obehu. Tejto téme sa venuje obšírnejšie istý web alebo aj NPZ.

Rozdiel medzi kŕčovými žilami a metličkovými žilkami

Kŕčové žily sú tmavo fialové alebo modré žily, ktoré vyzerajú akoby sa skrútili a vyduli . Zvyčajne sa objavujú na zadnej strane lýtka alebo na vnútornej strane stehien. Môžu sa však vytvoriť naozaj kdekoľvek na nohách, od slabín až po členok.

Metličkové  žilky sú menšie modré alebo červené žilky, ktoré sa objavujú na nohách, no je možné nájsť ich aj na tvári. Metličkové žilky sa líšia veľkosťami a často vyzerajú ako pavučina alebo vetvy stromov.

Znaky a príznaky

Znaky a príznaky sa môžu líšiť veľkosťou alebo bolesťou a opuchom. Najbežnejšie príznaky kŕčových žíl sú:

 • Malé modré žily, ktoré je stale vidieť, aj keď stojíte
 • Ťažký a bolestivý pocit v nohách, vrátane pulzovania a kŕčov v svaloch
 • Opuchnuté nohy, pričom sa opuch zhoršuje pri dlhodobom sedení alebo státí
 • Kožné vredy v blízkosti členku (toto predstavuje vážny zdravotný prolém a okamžite by ste mali ísť za svojím lekárom)

Príčiny

Zamýšľanie saKŕčové žily sú výsledkom problémov s krvným obehom. Tieto problémy spôsobuje väčší počet faktorov, vrátane nasledujúcich:

 • Tehotenstvo. Tehotenstvo zvyšuje objem krvi v ženskom tele, ale znižuje tok krvi z nôh do panvy. Táto zmena je určená na podporu rastu plodu, no môže spôsobiť nešťastný vedľajší účinok – zväčšenie žíl v nohách.
 • Vek. Starnutie spôsobuje opotrebenie chlopní v žilách, ktoré regulujú prietok krvi. Takéto opotrebenie nakoniec spôsobí poruchu chlopní.
 • Pohlavie. Ženy sú náchylnejšie na vytvorenie tohto zdravotného problému. Hormonálne zmeny počas tehotenstva, menštruácia alebo menopauza môžu túto náchylnosť podporovať. Ženské hormóny sú určené na upokojovanie stien žíl a užívanie antikoncepcie alebo hormonálna substitučná liečba môže tým pádom zvýšiť riziko vzniku kŕčových žíl.
 • Genetika. Ak majú členovia vašej rodiny kŕčové žily, je väčšia šanca, že ich budete mať tiež.
 • Obezita. Nadváha spôsobuje väčší tlak na žily.
 • Státie počas dlhej doby. Vaša krv nemá dobrú cirkuláciu, keď ste v jednej polohe dlhší čas.

Liečba a prevencia

Najlepšia prevencia kŕčových žíl je zlepšenie cirkulácie krvi. Toto sú spôsoby, ako je možné dosiahnuť zlepšenie:

 • Cvičenie. Dostaňte nohy do pohybu. Chôdza je skvelý spôsob ako podporiť cirkuláciu krvi v nohách. Lekár vám taktiež môže odporučiť vhodné cviky.
 • Sledujte svoju váhu a stravu. Nadmerná hmotnosť znamená zbytočný tlak na žily. Aj to, čo zjete, urobí rozdiel. Snažte sa prijímať menej soli a viac vlákniny, aby ste zabránili opuchu, ktorý môže vyplývať zo zadržiavania vody a zápchy.
 • Dávajte si pozor na to, čo si oblečiete a obujete. Vyhýbajte sa podpätkom. Topánky bez podpätku dávajú lýtkam viac zabrať, a to je pre žily lepšie. Nenoste tesné oblečenie v oblasti pásu, stehien a slabín. Tesné spodné prádlo môže obmedziť cirkuláciu krvi.
 • Zdvíhajte si nohy. Na zlepšenie cirkulácie si urobte párkrát za deň prestávku na vyloženie nôh. Nohy by ste mali mať vyššie ako je úroveň vášho srdca, môžete si napríklad ľahnúť a pod nohy si dať tri alebo štyri vankúše.
 • Vyhnite sa dlhému sedeniu alebo státiu. Snažte sa meniť často svoj postoj/posed, aby ste podporili tok krvi. Pohybujte sa aspoň každých 30 minút.
 • Neseďte s prekríženými nohami. Táto poloha zhoršuje problémy s obehovou sústavou.

Ak sa vám zdá, že tieto opatrenia nefungujú, skúste sa so svojím lekárom porozprávať o operácii kŕčových žil. Väčšina dnešných operácii je jednoduchý laserový chirurgický zákrok, ktorý ponúka rýchle zotavenie.

Bolesti kĺbov liečte už v začiatkoch

BolesťČím ľudstvo napreduje, tým viac ho postihujú rôzne zdravotné problémy, ktoré majú mnohokrát úzky súvis so životným štýlom. Väčšina z nás očakáva pribúdajúce zdravotné komplikácie s pribúdajúcim vekom, no štatistiky ukazujú, že vek už ani nie je tak dôležitým činiteľom pri vzniku niektorých chorôb. Bolesti kĺbov sú jedny z problémov, ktoré sa môžu objaviť u veľmi mladých ľudí, už okolo 20-tich rokov. Chrániť sa pred nimi možno zdravým štýlom, športom, atď. no svoje účinky v prevencii zaznamenáva aj kĺbová výživa, ktorá je možno najlepšia práve na prírodnej báze. Určite viete, že kĺby sú pre ľudské telo podstatné, zabezpečujú pohyb a ohybnosť končatín. Bez nich by sme boli ako roboti, ktorí si nemôžu sadnúť, ľahnúť, čupnúť, písať tento článok či robiť akékoľvek iné bežné aktivity. Povedzme si o tomto probléme niečo viac.

V akých častiach tela sa prejavuje?

Nanešťastie, bolesť kĺbov sa môže prejaviť vo veľmi veľa miestach, nakoľko sa v našom tele nachádza až okolo 230 týchto pohybových spojív kostí. Ruky, nohy, bedrá, chodidlá obsahujú najviac spojív tohto typu a preto nás zvyknú trápiť najviac. Nakoľko tieto časti tela využívame dennodenne či už pri práci alebo pri relaxovaní, ich „odstávka“ nám vie život poriadne skomplikovať.

Za najnepríjemnejšiu a najobmedzujúcejšiu bolesť opýtaní uvádzajú kĺby v rukách resp. na prstoch ruky, na zápästí, bolesť ramenného a bedrového kĺbu či tá nachádzajúca sa v kolene. Najlepšie je tento typ trápenia ani nezažiť, pretože vtedy si vašu existenciu určite nebudete môcť užiť naplno. Aby vás to ale neprekvapilo, je potrebné dodržiavať niekoľko zásad životného štýlu, prípadne si zaobstarať nejaké výživové doplnky.

Príčiny a príznaky bolesti kĺbov

Symptómy naznačujúce problém týchto menších súčastí tela sú rôzne, no najčastejšie ich zaznamenávame pri pohybe či pri cvičení. Horšie je, ak sa vyskytujú počas noci, keď je telo v pokoji. Rozhodne by ste mali zbystrieť, ak v kĺboch pocítite pukanie, vŕzganie či praskanie. Nič dobré nenaznačuje ani opuch, ktorý sa v ich oblasti zjavil bez predošlej príčiny napr. bez úrazu. Uveďme si ale dôvody vzniku týchto problémov. Že ich je skutočne dosť, hneď uvidíte.

 1. Nadmerné športovanie

Ak sa pohybovým aktivitám venujete viac ako vaše telo zvládne, odpoveďou na to môžu byť aj bolesti kĺbov, ktoré sa takto veľmi rýchlo opotrebujú. Práve nadmerné športovanie je najčastejšou príčinou vzniku tohto problému už u mladších ročníkoch. Najrizikovejšie sú športy, ktoré tieto spoje namáhajú najviac ako lyžovanie, posilňovanie, tenis, futbal alebo beh na asfaltovej ceste. Určite poznáte termín tenisový lakeť, ktorý však nepomenováva len  problémy vzniknuté v dôsledku vykonávanie tejto činnosti. Zapríčiniť ju môže aj dennodenná práca s neergonomickou počítačovou myškou, nosenie ťažkých nákupov atď. V princípe ide o skracovanie svalov na prstoch, čo zapríčiňuje aj bolesť ruky ako takej, dokonca aj ramena. Ideálne športy, ktoré nezaťažujú kĺbový systém, sú plávanie, bicyklovanie, skákanie na trampolíne atď.

 1. Pasívny životný štýl, nadváha, zlé stravovanie

Niektorí z nás sa riadia nesprávnou filozofiou, a síce, to, čo nevyužívajú, sa nemá prečo pokaziť. Nie je to tak, aspoň teda nie v kontexte nášho problému. Bolesť kĺbov vás môže prekvapiť aj vtedy, ak sa veľmi nehýbete alebo máte nadváhu a zrazu sa rozhodnete pre zvýšenú fyzickú aktivitu. Vaše zhyby, ale aj svaly, ktoré majú schopnosť tlmiť bolesť, však budú lenivé, nezvyknuté na pohyb a preto sa ich rozhýbanie môže prejaviť rôznymi nepríjemnosťami. Čím dlhšie ste nečinný, tým viac môžu kĺby stuhnúť a obmedziť svoju činnosť. Pokiaľ pociťujete takýto typ bolesti, je potrebné sa začať pomaly rozhýbavať, vylúčiť červené mäso a primastné jedlá a do jedálnička pridať viac ovocia a zeleniny, ktoré telu dodajú potrebné vitamíny.

 1. Choroba, nedoliečená choroba, vek

Je normálne, že s vekom pribúdajú aj choroby. Horšie je, ak vek na to ešte nemáte, ale choroby vás už dobehli. Dostihnúť vás ale mohli aj rôzne úrazy, ktoré môžu stav vášho pohybového aparátu ovplyvniť natrvalo. Aké choroby a zdravotné problémy spájame s bolesťou kĺbov? Môžu za ňu prítomná infekcia, nedoliečený zápal, dna, osteoartróza / artróza najčastejšie kĺbov prstov, staré zranenie či reumatoidná artritída…

 1. Materiálne príčiny

Málokedy pripisujeme vznik problémov vonkajším faktorom a hneď si myslíme, že je za tým niečo horšie, čo súvisí s funkciami nášho tela. Pravdou je, že nielen bolesť kĺbov, ale aj iných častí tela môže vzniknúť napr. aj v dôsledku nevhodného matraca a nosenia nevhodnej obuvi. Nevhodný matrac nedáva oporu tým miestam, ktoré si vaše telo vyžaduje a to sa samozrejme prejaví aj po prebudení. Nevhodná obuv je každá neanatomická obuv, ktorá má buď príliš plochú podrážku alebo vysoké opätky. Ideál je vyvýšená anatomická obuv s 3-4 cm opätkom. Navyše tieto príčiny ovplyvňujú aj správne držanie tela, čo sa neprejaví nijak ináč, ako len nepríjemnými bolesťami v kĺboch.

 1. Dedičnosť

Choroby, ktorých vznik veľmi neovplyvníme, súvisia s našimi predkami, ktorí nám informáciu o nich poslali už v našich počiatkoch. Vtedy je dôležité už od mala robiť veci tak, aby sa priebeh diagnózy nezhoršil, a kĺby podporovať napríklad aj správnou výživou a vyváženým pohybom a odpočinkom.

Čo pomáha na bolesť kĺbov a svalov?

Pomoc a informácieNa občasný bôľ zaberá aj masť, gél či krém prípadne tabletky, ktoré si môžete zakúpiť aj v lekárni. Tie však odstraňujú symptómy a nie ich príčinu. Ak je príčinou niečo vážnejšie, problémy sa budú objavovať znova a znova. O to dôležitejšie je preto dbať na správnu starostlivosť o svoje telo ešte predtým, ako sa prejaví nejaký problém. Na kĺby a chrupavky si môžete zakúpiť rôzne vitamíny, výživové doplnky, výživu či špeciálne lieky dokonca aj bez predpisu. Je to nevyhnutnosť hlavne pre športovcov, ktorí mnohokrát podceňujú potenciálne následky ich povolania alebo záujmovej činnosti. Tieto prípravky resp. voľne dostupné tabletky na kĺby zaznamenávajú najlepší účinok, ak sa berú ako prevencia. Pri samoliečbe nejakého vážnejšieho problému zaberajú len v minimálnej miere. Jednou z hlavných účinných látok u týchto prípravkov je kolagén.

Mimo týchto klasických liečiv, ktoré si môžete slobodne a bez predpisu zakúpiť v ktorejkoľvek lekárni či na internete kolujú aj iné metódy liečby – domáce. Nie každý verí v pozitívny účinok jednotlivých prípravkov, pričom niektoré sú vyrobené na čisto prírodnej báze. Ľudia sú dôverčivejší voči aplikácii alobalu na kĺby či rôznym režimom akými sú napr. polievková diéta či srvátková diéta.

Z čisto prírodných zložiek je na zdravie kĺbov prospešné prikladanie lopúchu, špeciálne zábaly, kúpele, masáže, obklady z brezového lístia, borovicového ihličia, kostihoju či horčičného semena. Okrem externých liečiv je potrebné zmeniť aj svoje doterajšie návyky, hlavne pokiaľ ste sa našli v možných príčinách vzniku. To sa týka buď pridania alebo obmedzenia pohybu, zmeny obuvi, doliečenia zápalu, ale aj zmeny stravovacích návykov. Konzumujte viac rýb, mliečnych výrobkov, kalcia či prírodných rastlinných olejov.

Kedy už je nevyhnutá návšteva lekára a operácia?

Návštevu doktora neodkladajte v prípade, že vám používané prípravky bez predpisu nepomohli. Ten vám môže predpísať silnejšie lieky s vyšším obsahom účinných látok. V niektorých prípadoch pomáha injekčne aplikovať na kĺby čistý kolagén, ktorý zväčší priestor okolo neho, čím sa stlmí bolesť. Nie vždy ale ide o nezanedbateľný dôvod a príčina môže byť aj vážnejšia. Niekedy sa požaduje spolupráca ortopéda, neurológa, pri najhoršom aj chirurga. Operácia a výmena kĺbu za umelý je nutná vtedy, ak už na bolesť nezaberá žiadne liečivo, žiadne cvičenie a ak už obmedzuje váš bežný život a pohyblivosť.

Lepšia starostlivosť o chodidlá

Umývanie nôh pod tečúcou vodouBez ohľadu na to, kto ste, alebo ako vyzerajú vaše chodidlá, je dôležité udržiavať ich šťastné. Šťastné chodidlá sú zdravé a krásne (svojím vlastným spôsobom), no najdôležitejšie je, že sú potichu. Nezdravé chodidlá sa sťažujú a bolia, znemožňujú vám cítiť sa šťastne. Mnohým problémom s chodidlami sa dá predchádzať nasledujúcimi krokmi.

Topánky

Je dôležité mať pohodlné topánky. Platí to najmä pre topánky, v ktorých pracujete, alebo ktoré nosíte dlhší čas. Topánky, v ktorých cvičíte by taktiež mali byť pohodlné a nemali by vám spôsobovať problémy ako sú haluxy.

Ak nemáte pohodlné topánky, je čas ísť na nákup a pohľadať niečo lepšie pre vaše chodidlá. Pomôže to znížiť bolesti kolien a kĺbov, bokov, chrbta, krku a dokonca to ovplyvní aj bolesti hlavy.

Ponožky

Je dôležité, aby ste najčastejšie nosili biele bavlnené ponožky. Pre chodidlá sú najlepšie, pretože bavlna absorbuje vlhkosť a biela farba neobsahuje žiadne iné farbivá, ktoré by mohli chodidlám škodiť. Je dôležité, aby ste ich nosili hlavne počas cvičenia. Investujte taktiež do hodvábnych ponožiek alebo pančúch. Tie dovoľujú chodidlám dýchať a uľahčujú odparovanie vlhkosti.

Skvelá starostlivosť o vaše chodidlá

Urobiť si wellness pre chodidlá raz za týždeň vám len pomôže. Využite tento čas na oddych a postarajte sa o seba.

1) Namáčanie chodidiel – začnite svoj wellness s príjemným namáčaním chodidiel. Do vody si môžete pridávať ,,ingrediencie“ podľa konkrétnych potrieb. Voda by mala byť teplá, skoro horúca. Na liečbu problémov pridávajte do vody nasledujúce veci:

 • 1/3 šálky epsomskej soli alebo morskej soli na relaxáciu chodidiel
 • 1/3 šálky sódy bikarbóny na odstránenie zápachu a zničenie baktérií
 • Olej na hydratáciu (olivový, sezamový alebo oleje z orechov sú naozaj dobré)
 • Olej s vitamínom E na hydratáciu a omladenie
 • Olej aloe vera na relax, zjemnenie pokožky a hydratáciu
 • Vonný olej s vašou obľúbenou vôňou alebo taký, ktorý napomáha vašim potrebám (harmanček zabíja baktérie, lavaduľa pôsobí relaxačne, čajovník zabíja plesne)
 • Čajové vrecúško harmančeku pomáha chodidlám relaxovať a navyše zabíja baktérie

Prírodný recept na nohy2) Umývanie chodidiel – udržiavať si čisté chodidlá je veľmi dôležité. Používajte tekuté mydlo (antibakteriálne ak máte problém so zápachom a protiplesňové ak máte zafarbené nechty alebo pleseň na nohách), kefu na čistenie a špongiu lufa. Lufu používajte na umývanie chodidiel s dostatočným množstvom mydlovej peny. Kefou vyčistite nechty, okolitú kožu a miesta pod nechtami, aby ste odstránili špinu, baktérie a odumreté kožné bunky. Ak sa o nohy týmto spôsobom neplánujete starať každý deň, uistite sa, že si ich poriadne umyjete v sprche mydlovou vodou. Ak máte problémy so zápachom alebo plesňami, používajte primerané množstvo antibakteriálneho alebo protiplesňového mydla v sprche každý deň.

3) Strihanie nechtov – udržiavanie krátko ostrihaných nechtov zaistí prevenciu mnohých problémov. Použite cvakač na nechty a zastrihnite necht rovno. Ak si striháte necht do tvaru obráteného písmena u, môže vám necht zarásť, čo je veľmi nepríjemná a bolestivá skúsenosť, veľakrát vyžadujúca lekársku pomoc. Vyhnite sa tomu štýlom strihania zarovno. Necht nakoniec opracujte pilníkom, aby sa otupili všetky ostré hrany spôsobené strihaním.

4) Sušenie chodidiel – chodidlá si sušte naozaj dôkladne. Vlhkosť spôsobuje rôzne problémy. Ak máte problém s baktériami alebo plesňami (zápach, na žlto zafarbený necht alebo škvrny medzi prstami), používajte na sušenie chodidiel fén, aby ste sa uistili, že miesta medzi prstami a v okolí nechtov sú naozaj dobre vysušené.

5) Hydratácia – ak nemáte príliš suchú, popraskanú a zatvrdnutú kožu na chodidlách, stačí vám použiť ľahký osviežujúci hydratačný prostriedok. Ak však máte suchú, popraskanú kožu alebo zatvrdnutú kožu, potom potrebujete silnejší hydratačný krém alebo olej (hroznový olej alebo olej z orechov). Týka sa to aj kŕčových žíl. Na konci wellnessu naneste na nohy vhodný hydratačný prostriedok, a ak máte naozaj suché chodidlá, choďte spať v bielych bavlnených ponožkách. Vaše nohy budú ráno mäkké a pružné. Taktiež to pomôže pri starostlivosti o zatvrdnutú kožu.

Takúto starostlivosť by ste si mali dopriať raz za týždeň. V iných dňoch sa môžete sústrediť na konkrétne problémy a hlavne sa uistite, že si poriadne umyjete chodidlá každý deň v sprche. Zdravé chodidlá sú šťastné chodidlá!